Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Flytting av stolper og nettanlegg

Standard vilkår for tilknytning § 3-10 Flytting eller fjerning av ledninger/nett sier at slike endringer på nettanlegg kan bestilles for rekvirentens regning.

Kostnader
Hovedregelen er at flytting/endring av nettanlegg må bekostes av rekvirenten. Rekvirenten faktureres for de faktiske kostnadene som medgår. Det skal gjøres fradrag for eventuelle utsatte fremtidige reinvesteringskostnader, eventuell forsterkning eller forbedret anleggsløsning som Agder Energi Nett får ved det nye anlegget.

Flytting/endring av nettanlegg er en utført tjeneste og faktureres med MVA.

Forventet behandlingstid for flytting av:

  • Lavspentnett 30 dager
  • Høyspentnett 60 dager
  • Nettstasjon 6 mnd


Erfaringsmessig vil disse kostnadene komme på:

  • Flytting av enkel lavspent stolpe fra kr 20.000,-
  • Flytting av bardun fra kr 6.000,-
  • Flytting av et kabelskap fra kr 15.000,-
  • For kabling av luftnett fra Kr 700,- pr m. inkl. grøftekostnader, ekskl. asfaltering

Kostnaden vil varier etter tverrsnittet på kabelen, eller forholdene for øvrig.

Flytting/kabling/endring av en høyspent anlegg og nettstasjon kan foretas inntil 22kV, men gjøres normalt ikke. Dersom dere ønsker få dette utredet send mail til nett@ae.no
Linjer med spenningsnivå over 22kV( dvs regionalnett) kan ikke flyttes.

Det vil påbeløpe et gebyr på kr 1.500,- for utarbeidelse av tilbudsbrev.

Klikk her for bestilling av tilbudsbrev for flytting av nettanlegg

Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål på kundesenter.nett@ae.no  eller telefon 07272.