Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • / Bygge og grave
Saksbehandling og utførelse hos Agder Energi Nett i forbindelse med tilknytning av anlegg varierer avhengig av størrelse på anlegg(ene).
Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger.
Arbeid nær linjer eller kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker forholdene først.
For entreprenør og installatør