Velkommen til Agder Energi Nett.

Arbeid nær linjer/kabler

Arbeid nær linjer eller kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker forholdene først.

HUSK:                 

  1. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du først kontakte Agder Energi Nett. En representant fra nettselskapet vil deretter ta kontakt, og være med på å finne sikre arbeidsmetoder.
  2. Gravearbeid og arbeid som kan påvirke kabler i bakken skal registreres hos Ledningsportalen.no De vil i forbindelse med søknad om gravetillatelse gi råd om avstandskrav, og om nettselskapet må kontaktes.

Det er konstatert en økende tendens i antall ulykker og konfliktpunkter mellom transport- og anleggsredskaper og nettselskapenes linjer og kabler. Dette gjelder også i Agder-fylkene og kan blant annet skyldes:

• Stor aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen 
• Høyt tempo og mange aktører 
• Nye og uerfarne aktører

Viktige momenter for å unngå ulykker:

• Planlegg gjennomføringen i god tid 
• Velg riktig redskap/utstyr for å unngå konflikt med ledninger. 
• Gjennomfør en Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstedet. 
• Ikke utsett deg og/eller dine medarbeidere for ekstra fare 
• Hold avstand til elektriske ledninger 
• Følg anvisning fra nettselskapets representant ved graving nær kabler

Husk: De fleste ulykker skjer fordi ”SKULLE BARE”.

Skadevolders erstatningsplikt
I tillegg til skader på personer og utstyr vil skadevolder kunne bli erstatningspliktig til nettselskapet for reparasjonskostnader og kostnader for Ikke Levert Energi (KILE).
Skadevolder vil på samme måte kunne bli holdt ansvarlig for skade forårsaket av tredjepart dersom anleggsområdet ikke er tilstrekkelig sikret. Slike erstatningsbeløp kan bli på flere hundretusen kroner.

Ved virksomhet der faren er til stede for kontakt eller nærhet må Agder Energi Nett kontaktes i god tid før arbeidet starter. Vi vil angi hvordan en forholder seg på stedet før arbeidet starter.

GRAVING
Det er viktig å forsikre seg om at det ikke ligger kabler skjult i bakken før man setter i gang med gravearbeid. Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Du som skal grave har ansvaret for å sikre kabelpåvisning og for merking av påvist kabeltrase.

Husk at anlegg som er i luften også kan skades når man utfører gravearbeid. Ved arbeid nær og under strømførende ledninger (også lavspenning): Husk å ta hensyn til avstand og sikkert arbeid nær linjene, slik at linjene ikke skades og farlige situasjoner kan oppstå.

Det er etablert en samordnet gravemeldingstjeneste på Agder som du finner her: Ledningsportalen.no

Henvendelser vedrørende gravemelding rettes direkte til Geomatikk AS på telefon 09146.

Kontaktinformasjon og nyheter finner du på ledningsportalen.no

Last ned brosjyre  om "Nær ved arbeid"

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her