Velkommen til Agder Energi Nett.

Arbeid nær linjer/kabler

Arbeid nær linjer eller kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker forholdene først.

HUSK:                 

  1. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du først kontakte Agder Energi Nett. En representant fra nettselskapet vil deretter ta kontakt, og være med på å finne sikre arbeidsmetoder.
  2. Gravearbeid og arbeid som kan påvirke kabler i bakken skal registreres hos Geomatikk på gravemelding.no. De vil i forbindelse med søknad om gravetillatelse gi råd om avstandskrav, og om nettselskapet må kontaktes.

Det er konstatert en økende tendens i antall ulykker og konfliktpunkter mellom transport- og anleggsredskaper og nettselskapenes linjer og kabler. Dette gjelder også i Agder-fylkene og kan blant annet skyldes:

• Stor aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen 
• Høyt tempo og mange aktører 
• Nye og uerfarne aktører

Viktige momenter for å unngå ulykker:

• Planlegg gjennomføringen i god tid 
• Velg riktig redskap/utstyr for å unngå konflikt med ledninger. 
• Gjennomfør en Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstedet. 
• Ikke utsett deg og/eller dine medarbeidere for ekstra fare 
• Hold avstand til elektriske ledninger 
• Følg anvisning fra nettselskapets representant ved graving nær kabler

Husk: De fleste ulykker skjer fordi ”SKULLE BARE”.

Skadevolders erstatningsplikt
I tillegg til skader på personer og utstyr vil skadevolder kunne bli erstatningspliktig til nettselskapet for reparasjonskostnader og kostnader for Ikke Levert Energi (KILE).
Skadevolder vil på samme måte kunne bli holdt ansvarlig for skade forårsaket av tredjepart dersom anleggsområdet ikke er tilstrekkelig sikret. Slike erstatningsbeløp kan bli på flere hundretusen kroner.

Ved virksomhet der faren er til stede for kontakt eller nærhet må Agder Energi Nett kontaktes i god tid før arbeidet starter. Vi vil angi hvordan en forholder seg på stedet før arbeidet starter.

GRAVING
Det er viktig å forsikre seg om at det ikke ligger kabler skjult i bakken før man setter i gang med gravearbeid. Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Du som skal grave har ansvaret for å sikre kabelpåvisning og for merking av påvist kabeltrase.

Det er etablert en samordnet gravemeldingstjeneste i Aust- og Vest-Agder.
Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene for Agder Energi Nett og Telenor. Felles påvisning av ledningsnettene opprettes samtidig.

Henvendelser vedrørende gravemelding rettes direkte til Geomatikk AS på telefon 09146.

Kontaktinformasjon og nyheter finner du på gravemelding.no

Last ned brosjyre  om "Nær ved arbeid"