Velkommen til Agder Energi Nett.

Arbeid nær linjer/kabler

Arbeid nær linjer eller kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker forholdene først.

HUSK:                 

  1. Før du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må du først kontakte Agder Energi Nett. En representant fra nettselskapet vil deretter ta kontakt, og være med på å finne sikre arbeidsmetoder.
  2. Gravearbeid og arbeid som kan påvirke kabler i bakken skal registreres hos Geomatikk på gravemelding.no. De vil i forbindelse med søknad om gravetillatelse gi råd om avstandskrav, og om nettselskapet må kontaktes.

Det er konstatert en økende tendens i antall ulykker og konfliktpunkter mellom transport- og anleggsredskaper og nettselskapenes linjer og kabler. Dette gjelder også i Agder-fylkene og kan blant annet skyldes:

• Stor aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen 
• Høyt tempo og mange aktører 
• Nye og uerfarne aktører

Viktige momenter for å unngå ulykker:

• Planlegg gjennomføringen i god tid 
• Velg riktig redskap/utstyr for å unngå konflikt med ledninger. 
• Gjennomfør en Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstedet. 
• Ikke utsett deg og/eller dine medarbeidere for ekstra fare 
• Hold avstand til elektriske ledninger 
• Følg anvisning fra nettselskapets representant ved graving nær kabler

Husk: De fleste ulykker skjer fordi ”SKULLE BARE”.

Skadevolders erstatningsplikt
I tillegg til skader på personer og utstyr vil skadevolder kunne bli erstatningspliktig til nettselskapet for reparasjonskostnader og kostnader for Ikke Levert Energi (KILE).
Skadevolder vil på samme måte kunne bli holdt ansvarlig for skade forårsaket av tredjepart dersom anleggsområdet ikke er tilstrekkelig sikret. Slike erstatningsbeløp kan bli på flere hundretusen kroner.

Ved virksomhet der faren er til stede for kontakt eller nærhet må Agder Energi Nett kontaktes i god tid før arbeidet starter. Vi vil angi hvordan en forholder seg på stedet før arbeidet starter.

GRAVING
Det er viktig å forsikre seg om at det ikke ligger kabler skjult i bakken før man setter i gang med gravearbeid. Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Du som skal grave har ansvaret for å sikre kabelpåvisning og for merking av påvist kabeltrase.

Det er etablert en samordnet gravemeldingstjeneste på Agder.
Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene for Agder Energi Nett og Telenor. Felles påvisning av ledningsnettene opprettes samtidig.

Henvendelser vedrørende gravemelding rettes direkte til Geomatikk AS på telefon 09146.

Kontaktinformasjon og nyheter finner du på ledningsportalen.no

Last ned brosjyre  om "Nær ved arbeid"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.