Velkommen til Agder Energi Nett.

Byggestrøm

Et byggestrømskap er et midlertidig anlegg som benyttes av for eksempel utbygger, entreprenør eller arrangør) som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra Agder Energi Netts nett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Agder Energi Nett tilbyr ikke utleie av byggestrømskap. Dette tilbys imidlertid av alle prekvalifiserte elektroinstallatører, som er godkjente for å jobbe i Agder Energi Netts anlegg.

All tilknytning av byggestrømskap (mindre eller lik 80 Ampere) til Agder Energi Netts distribusjonsnett skal foretas av en prekvalifisert elektroinstallatør. Før tilknytning av byggestrømskap må elektroinstallatøren sende inn melding om nettilknytning og få denne godkjent før tilknytningen foretas.

Byggestrømskap / midlertidige anlegg større enn 80A
For byggestrømskap og midlertidige anlegg større enn 80 Ampere skal tilknyttingen utføres av Agder Energi Nett etter melding fra elektroinstallatør.

Priser fra 01.04.2022:
Til- og frakobling fra nettstasjon/ uisolert kabelnett inkl måler over 80A: kr 8 164,-
Til- og frakobling fra uisolert luftnett inkl måler over 80A: kr 9 654,-

Tilkoblinger som åpenbart genererer større kostnad, beregnes og faktureres av nettingeniør med virkelig medgått kostnad +mva.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.