Velkommen til Agder Energi Nett.

Byggestrøm

Et byggestrømskap er et midlertidig anlegg som benyttes av for eksempel utbygger, entreprenør eller arrangør) som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra Agder Energi Netts nett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Agder Energi Nett tilbyr ikke utleie av byggestrømskap. Dette tilbys imidlertid av alle prekvalifiserte elektroinstallatører, som er godkjente for å jobbe i Agder Energi Netts anlegg.

All tilknytning av byggestrømskap (mindre eller lik 80 Ampere) til Agder Energi Netts distribusjonsnett skal foretas av en prekvalifisert elektroinstallatør. Før tilknytning av byggestrømskap må elektroinstallatøren sende inn melding om nettilknytning og få denne godkjent før tilknytningen foretas.

Byggestrømskap / midlertidige anlegg større enn 80A
For byggestrømskap og midlertidige anlegg større enn 80 Ampere skal tilknyttingen utføres av Agder Energi Nett etter melding fra elektroinstallatør.