Velkommen til Agder Energi Nett.

Måling av veilys

All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles.
Norges vassdrags- og energiforbund (NVE) har presisert at avregningsforskriften § 3-3 som pålegger nettselskap ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Dette er den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på.

Med bakgrunn i at NVE stilte krav om at alle målepunkt skulle måles innen 01.01.2019. Innførte Agder Energi Nett følgende:

  • Alle nye veilysinstallasjoner krever tilrettelegging for måling.
  • Alle eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 8 000 kWh eller over, krever tilrettelegging for måling.
  • Eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 7 999 kWh eller mindre vil ved enhver endring som fører til endring i nettselskapet avregning/register/system kreve tilrettelegging for måling. Enhver ombygging, utskifting, og/eller utvidelse av anlegg vil gå under dette kravet.

For mer informasjon rundt kravet til NVE klikk på link her

For å kunne sikre en effektiv kraftomsetning er det viktig at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapets nett og kundes anlegg. Med hensyn til ovenstående, kan ikke nettselskapet godta effektendringer på veilysanlegg som ikke er har fulgt de gitte krav. Prekvalifisert installatør skal besørge nødvendige endringer i veilysinstallasjonen, og dette bekostes av veilyseier. Agder Energi Nett dekker kostnader til måler og målermontasje etter NVE sine krav. Installatør sender inn nettmelding når anlegget skal klargjøres for måling.

Der eksisterende umålte anlegg skal bygges om av anleggseier, skal måling etableres som en del av ombyggingen. Planlagte omgjøringsarbeider skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder. For mer info se Melding av veilys

Her kan du finne liste over prekvalifiserte installatører

Dersom anlegget ikke er i bruk og du ikke ønsker at det monteres strømmåler må dette meldes som opphør via installatør. Installatør vil som ved annet arbeid melde dette inn til Agder Energi Nett på korrekt måte. 

Ved ønske om fellesføring av veilysanlegg på Agder Energi Nett sine stolper for fordelingsnett, må søknad via Elsmart, og ønskede fellesføringsstolper må markeres på kartutsnitt.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her