Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Melding av veilys

Ved melding av nye veilysanlegg og ved effektendringer gjelder følgende:

Norges vassdrags- og energiforbund (NVE) har presisert at avregningsforskriften § 3-3 som pålegger nettselskapene ansvar for at all kraft fra nettet som utgangspunkt skal måles, også gjelder eksisterende umålte veilysinstallasjoner. Det er akseptert en overgangsperiode som ikke er nærmere definert.

For å oppfylle kravene har Agder Energi Nett innført følgende:
Ved effektøkning og/eller utvidelse av eksisterende umålte veilysinstallasjon kreves overgang til måling. Dersom det skiftes belysningsskap på eksisterende umålte veilysinstallasjon skal det også monteres måler.

Prekvalifisert elektroinstallatør må besørge nødvendige endringer i veilysinstallasjonen, og kostnaden må betales av veilyskunden. Agder Energi Nett bekoster måler og målermontering etter NVE sine krav. Dersom det er to eller flere kunder på samme umålte veilysinstallasjon som skal utvides, er det kunden som bestiller utvidelse som må ta kostnaden som er nødvendig for å etablere måling.

Ved ønske om fellesføring av veilysanlegg på Agder Energi Nett sine stolper for fordelingsnett, må søknad om fellesføring legges ved meldingen, og ønskede fellesføringsstolper må markeres på kartutsnitt.