Velkommen til Agder Energi Nett.

Melding av veilys

Norges vassdrags- og energiforbund (NVE) har presisert at avregningsforskriften § 3-3 som pålegger nettselskap ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Det er denne paragraf som også er gjeldene for eksisterende umålte veilysinstallasjoner. Agder Energi Nett har tidligere aksepterte en overgangsperiode, hvor det ble satt en rimelig frist for overgang til måling. 

NVE har stilt krav til at alle målepunkt skulle måles innen 01.01.2019. For å oppfylle disse kravene, har Agder Energi Nett innført følgende:

-          Alle nye veilysinstallasjoner krever tilrettelegging for måling.
-          Alle eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på
           8 000 kWh eller over, krever tilrettelegging for måling.
-          Eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 7 999
           kWh eller mindre vil ved enhver endring som fører til endring i nettselskapet
           avregning/register/system kreve tilrettelegging for måling. Enhver ombygging,
           utskifting, og/eller utvidelse av anlegg vil gå under dette kravet.

NVE anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapets nett og kundes anlegg. Med hensyn til ovenstående, vil ikke nettselskapet godta effektendringer på veilysanlegg som ikke er har fulgt de gitte krav. Prekvalifisert elektroinstallatør skal besørge nødvendige endringer i veilysinstallasjonen, og dette bekostes av veilyseier. Agder Energi Nett dekker kostnader til måler og målermontasje etter NVE sine krav. Prekvalifisert installatør sender inn nettmelding når anlegget skal klargjøres for måling.

Ved ønske om fellesføring av veilysanlegg på Agder Energi Nett sine stolper for fordelingsnett, må søknad via Elsmart, og ønskede fellesføringsstolper må markeres på kartutsnitt.

  

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.