Velkommen til Agder Energi Nett.

Melding ved endring av veilys

Alle endringer som skal gjøres på umålt veilys skal meldes via Elsmart av installatøren som skal utføre endringen.

Endring av effekt vil ikke gjøres tilbake i tid, den blir endret fra dagen hvor melding er ferdig behandlet. Dersom Agder Energi Nett (AEN) skal endre effekten på umålte anlegg ved at armaturer kobles over på en måler vil det medføre at resterende del av den umålte installasjonen må måles ihht. kravene gitt her

Trinn 1: Oversikt

Det første steget er å få en oversikt over hva som skal gjøres.

 • Hvor skal tennskap plasseres?
  (Flyttes ned fra mast, ny plassering, flyttes ut fra nettstasjonen til ny plass, etc.)
 • I hvilket omfang armaturer skal kobles til eller måles av nytt/ombygd/flyttet tennskap og evt. hvilke armaturer, skap og slaveskap som skal demonteres.
  (Kart og beskrivelse)
 • Størrelsen på overlastvern basert på effektbehov
Trinn 2: Melde endringen til AEN

Alle ombygginger der det skal gjøres arbeid som involverer AEN skal meldes av autorisert elektroinstallatør gjennom Elsmart.

Meldingen inneholde følgende:

 • Beskrivelse av hva som er ønsket utført av AEN
 • Plasseringen til tennskapet.
 • Kart og beskrivelse av utstrekningen til veilysanlegget.
 • Størrelse på overbelastningsvern som er ønsket.
 • Informasjon om anleggseier og evt. nettkunden dersom det ikke er det samme som eier av anlegget.
 • (Dersom det skal gjøres endringer som innebærer fellesføring i AENs master må dette meldes inn via egen nettmelding, eksempler på dette er: kabelnedføringer, nye luftledninger eller endring av tverrsnitt på eksisterende luftledninger o.l)

Meldinger som ikke inneholder denne informasjonen vil bli avvist slik at installatør på nytt kan legge inn nødvendig informasjon.

Steg 3: Behandling hos AEN

Umålt veilys prioriteres hos AEN, og vi har dedikerte ressurser for å sikre god kvalitet og fremdrift. AEN går gjennom innmeldt endring og sjekker hvordan planlagt arbeid realiseres. Dersom nettanlegg må forsterkes eller bygges om vil AEN i mange tilfeller måtte bestille dette hos en tredjepart, dette gjør at behandlingstiden kan bli noe lengre. På grunn av fremdrift vil AEN ofte foreslå et alternativ som vi tror lar seg gjennomføre på en like god måte, men raskere.

AEN vil ut ifra tilbakemeldingen sende et tilbud på løsning.

Steg 4: Utførelse

Når meldingen er godkjent hos AEN er det opp til kundens installatør og/eller evt. AENs entreprenør å bygge anlegget i henhold til plan.

Steg 5: Ferdigmelding og avslutning av behandlingen

Installatør sender ferdigmelding til AEN (dersom de har utført arbeidet). Denne ferdigmeldingen skal inkludere melding for målermontasje, dokumentasjon av stikkledning, og endelig tennkart. 

Når AEN mottar ferdigmelding fra installatør vil vi gjennomgå målermontasje slik at den blir registrert og fakturert korrekt.
Deretter ser AEN gjennom tennkartet for anlegget slik at vi kan foreta effektendringer og opphør på de armaturene og delene av anleggene som nå måles. Deretter gjennomgås arbeidet for å sikre at anlegget holder den standarden det skal og er utført ihht. AENs retningslinjer.

Dersom det er mangler vil AEN sende nettmelding tilbake til utførende installatør, når påpekte mangler er rettet vil AEN arkivere meldingen.

Trenger du hjelp?
Dersom installatør ønsker hjelp til å velge meldingstype kan de kontakte nettselskapet via tlf: 38 60 72 72 tastevalg 8, mandag mellom kl 10:00 og 15:00 eller tirsdag-fredag mellom kl 09.00 og 14.00, eller sende en mail til Nettmeldinger@ae.no

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her