Velkommen til Agder Energi Nett.

Distribusjon av målerutstyr

Utsending av målere fra målerlager
Agder Energi Nett vil sende ut AMS målere etter bekreftet tilknytningsdato. Trykk "Bekreft dato" i Elsmart-meldingen etter at forhåndsmelding er godkjent. Måleren må da monteres og avrapporteres senest 6 uker senere.

Bestilling av målertrafo
Bestillinger av målertrafoer utføres i Elsmart-meldingen etter at forhåndsmelding er godkjent. Trykk "Bestill utlevering av trafo" og fyll ut informasjonen.

Ved bestilling av målertrafoer sendes følgende fra Agder Energi Nett:
Arbeidsordre og retningslinje for montasje. Ledningssett inkl. strømpe, niter, måleromkobler, strømtransformatorer. Hvis trafoene skal sendes til ekstern tavlebygger, må mottaksadresse oppgis.

Feilsendte målere
Dersom feilsending forekommer, som følge av enten feilbestilling eller feil i forbindelse med målerutsending, skal måler umiddelbart returneres til vårt målerlager.
Adresse:
Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa
4848 Arendal
Sendingen skal merkes med: Retur av måler.

Bestilling av plomber
Alle bestillinger av plomber sendes til:
maaling.nett@ae.no
I bestillingen skal det i emnefeltet stå:
"Bestilling av plombe"

Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

  • Installatørnavn
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer til kontaktperson

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.