Velkommen til Agder Energi Nett.

Krav til måling lavspent

Agder Energi Nett har egne retningslinjer for målermontasje. Dette for å overholde krav til følgende forskrifter:

  • Forskrift nr. 301, Forskrift om måling og ansvar for målerverdier.
  • Forskrift nr. 302, Forskrift om økonomisk og tekniske rapportering.

Alle målepunkt skal være planlagt, prosjektert, bygget og dokumentert i henhold til Agder Energi Netts dokumentasjon og tilhørende RENblad, samt Agder Energi Netts konkretiseringer av REN-krav. RENblad inneholder bransjeretningslinjer og standard metoder.

Krav til måling lavspent
For lavspentmålte målepunkt gjelder retningslinjene i dokumentet "Måletekniske krav til lavspentmålte målepunkt (230V TT/IT og 400V TN)". RENbladene i dette dokumentet har som målsetning å standardisere krav til målepunktet og montasje.  RENblad 4000 til 4005 beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner, og er tilgjengelige for alle installatører som registrerer REN-bruker. For AMS målere og/eller anlegg som omfattes i NEK 399, gjelder også retningslinjene i REN-blad 4006, 4008 og 4100. For tilgang på disse bladene kreves det REN-abonnement.

Alt arbeid som direkte eller indirekte påvirker AMS-målere skal meldes i Elsmart nettmelding og godkjennes før arbeidet påbegynnes.

Unntak: Ved dokumenterte elsikkerhetsgrunner kan det utføres forbikobling/demontering, men dette skal varsles umiddelbart etter utførelsen til teknisk.maaling@ae.no

Relevant for måling lavspent

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her