Velkommen til Agder Energi Nett.

Krav til måling

Agder Energi Nett har egne retningslinjer for målermontasje. Dette for å overholde krav til følgende forskrifter:

  • Forskrift nr. 301, Forskrift om måling og ansvar for målerverdier.
  • Forskrift nr. 302, Forskrift om økonomisk og tekniske rapportering.

Alle målepunkt skal være planlagt, prosjektert, bygget og dokumentert i henhold til undernevnte dokumenters tilhørende RENblad, samt Agder Energi Nett's spesifikke krav og/eller konkretiseringer av REN-krav. RENblad inneholder bransjeretningslinjer og standard metoder.

Krav til måling lavspent
For lavspentmålte målepunkt gjelder retningslinjene i dokumentet "Måletekniske krav til lavspentmålte målepunkt (230V TT/IT og 400V TN)". RENbladene i dette dokumentet har som målsetning å standardisere krav til målepunktet og montasje.  RENblad 4000 til 4005 beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner, og er fritt tilgjengelige for alle. For AMS målere og/eller anlegg som omfattes i NEK 399, gjelder også retningslinjene i REN-blad 4006, 4008 og 4100. For tilgang på disse bladene kreves det REN-bruker.

Krav til måling høyspent
For høyspentmålte målepunkt gjelder retningslinjene i dokumentene "Prosjektering, planlegging, utførelse og kontroll av nye høyspentmålte målepunkt" og "Tekniske krav til høyspentmålte målepunkt". Ansvarlig for utbygging skal sørge for å følge disse prosedyrene, samt sørge for at alle involverte parter også følger disse. RENbladene referert til i sistnevnte dokumentet, 4010 til 4012, beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i høyspenningsinstallasjoner. Disse RENbladene krever at du har et abonnement for tilgang.

AEN-19925
Måletekniske krav til lavspentmålte målepunkt (230V TT/IT og 400V TN)

AEN-589005
Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr.

P0 AMS Introduksjonskurs
e-læringskurs

AEN-292702
Måletekniske krav til høyspentmålte målepunkt

AEN-292703
Krav til prosjektering, planlegging, utførelse og kontroll av høyspentmålte målepunkt

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.