Velkommen til Agder Energi Nett.

Prekvalifisering

Autoriserte elektroinstallatører kan gjennom vår prekvalifiseringsordning bli prekvalifisert til å utføre arbeid i Agder Energi Nett sitt forsyningsnett. Gjennom prekvalifiseringskursene med tilhørende rutiner og undertegnede avtaler, forplikter installatøren seg til å følge vedtatte prinsipper, valgte rutiner og prosedyrer. Saksbehandling av arbeidet som ønskes utført meldes elektronisk gjennom meldingssystemet Elsmart Nettmelding. De fleste installatører på Agder er per i dag prekvalifisert.

Prekvalifiseringsordningen er delt inn i 4 nivåer:

Nivå 0
Dette nivået kan etter søknad gis uavhengig av nivå 1, 2 og 3.
Kompetanse gir godkjenning til å installere distribuert produksjon (PV enheter/ gårds og villavindturbiner, mv) begrenset oppad til 80A hos AENs kunde og koble dette på AENs distribusjonsnett. 

Nivå 1
Gir en el-entreprenør rett til å tre inn i ordningen, men kun begrenset til arbeid i et kabelnett

Nivå 2
Bygger på nivå 1, men gir også rett til å arbeide i luftnett basert på EX-ledning.

Her vil man bli prekvalifisert for å klatre i Agder Energi Nett sine stolper, bruke godkjente klemmer, samt foreta forsvarlig tilkobling, frakobling og demontering av måler.

Nivå 3
Bygger på nivå 2, men gir også i tillegg rett til å koble i et luftnett der det finnes blanke ledere (stolper med en kombinasjon av blanke ledere og EX, eller kun blanke ledere).

Hvilke oppgaver kan man som prekvalifisert elektroentreprenør utføre selv?
Som prekvalifisert elektroentreprenør kan man utføre de fleste oppgaver fra der stikkledningen er koblet til fordelingsnett og frem til og med måleren(direktemålt installasjon), etter at det er sendt forhåndsmelding og denne er godkjent av Agder Energi Nett.

For ytterligere informasjon/avtale om prekvalifisering kontakt
Nettservice nettmeldinger@ae.no tlf. 38 60 72 72.

Her kan du lese mer om SmartNett Sør.

Last ned:
Prekvalifiserte installatører på Agder Juni 2020