Velkommen til Agder Energi Nett.

Før bygging og endring

Grunnet nye krav fra 01.01.2023 må alle kabler og kabelrør måles inn på åpen grøft i henhold til ledningsregistreringsforskriften.
- Husk at prekvalifisert installatør må kontaktes før graving av kabelgrøft!

Prekvalifisert installatør skal legge kabelrør, trekke kabel, godkjenne og dokumentere kabelgrøften mot nettselskapet. Finn din prekvalifiserte installatør her.

Ledningsregistreringsforskriften
På bakgrunn av nye krav fra NVE (Noregs vassdrags og energidirektorat) må alle kabler og kabelrør lagt fra og med 01.01.2023 måles inn på åpen grøft. Prekvalifisert elektroinstallatør står ansvarlig for å koordinere og bestille innmåling via nettselskapets innmålingspartner. Innmålingskostnader inngår i anleggsbidraget med mindre annet er avtalt med nettselskapet.

Bestilling av utførelse
Det er utbyggeren som bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en elektroinstallatør. Installatøren bør derfor engasjeres tidlig i byggeprosessen.

Ombygging
Skal det gjøres reparasjoner eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra, for så å kobles til igjen. Stikkledning i luft er isolert, men vær og vind kan ha forårsaket forringelse av isolasjonen. Det er derfor viktig at fagperson kontaktes før arbeidet, slik at personskade ikke oppstår. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Agder Energi Nett. Nettkunden må selv dekke disse kostnadene.

Graving/stikkledning i jorda
Endringer i terrenget over tid kan medføre at kabler i jorda ikke lenger har samme plassering som da det var nytt. Av sikkerhetsmessige årsaker er det derfor viktig at du sjekker forholdene først.

Spørsmål om kabelpåvisning rettes direkte til Geomatikk AS på tlf 09146 / www.gravemelding.no

Tilbud om tilknytning
Agder Energi Nett utarbeider på forespørsel tilbud om tilknytning basert på en forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbudet skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Eventuelle grøftekostnader bekostes vanligvis av kunde/utbygger, men kan utføres av Agder Energi Nett om ønskelig.

Plassering av bygg
Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger. Les mer her.

 

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her