Velkommen til Agder Energi Nett.

Før bygging og endring

Bestilling av utførelse
Det er utbyggeren som bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en elektroinstallatør. Installatøren bør derfor engasjeres tidlig i byggeprosessen.

Ombygging
Skal det gjøres reparasjoner eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra, for så å kobles til igjen. Stikkledning i luft er isolert, men vær og vind kan ha forårsaket forringelse av isolasjonen. Det er derfor viktig at fagperson kontaktes før arbeidet, slik at personskade ikke oppstår. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Agder Energi Nett. Nettkunden må selv dekke disse kostnadene.

Graving/stikkledning i jorda
Endringer i terrenget over tid kan medføre at kabler i jorda ikke lenger har samme plassering som da det var nytt. Av sikkerhetsmessige årsaker er det derfor viktig at du sjekker forholdene først.

Spørsmål om kabelpåvisning rettes direkte til Geomatikk AS på tlf 09146 / www.gravemelding.no

Tilbud om tilknytning
Agder Energi Nett utarbeider på forespørsel tilbud om tilknytning basert på en forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbudet skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Eventuelle grøftekostnader bekostes vanligvis av kunde/utbygger, men kan utføres av Agder Energi Nett om ønskelig.

Plassering av bygg
Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger. Les mer her.