Velkommen til Agder Energi Nett.

Kostnader

Tilbud om tilknytning
Agder Energi Nett utarbeider på forespørsel tilbud om tilknytning basert på en forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbudet skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Vanligvis inneholder ikke tilbudet om anleggsbidrag grøftekostnader. Det forutsettes normalt at den enkelte utbygger sørger for å få gravd de nødvendige grøfter frem til tomtegrensene selv, og at den enkelte husbygger bekoster grøft frem til huset. Dersom Agder Energi Nett etter forespørsel likevel skal utføre grøftearbeider, vil dette tas med i anleggsbidragsberegningen.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en høyere maksimaleffekt.

I praksis betyr dette at det er den kunden som initierer  utbyggingen av strømnettet, som må bære kostnaden som påføres nettselskapet.

Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Agder Energi Netts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter, og bruker for tiden ikke tilknytningsgebyr.

Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget: 
• kabel og dekkbord 
• materiell 
• alle kostnader ved økning av transformatorkapasitet 
• måler/målermontasje 
• arbeidstimer

I anleggsbidragene er det som hovedregel ikke medregnet eventuelle grøftekostnader. Dette må ordnes og betales av kunde/utbygger. Agder Energi Nett kan på forespørsel tilby å ta med grøftekostnader i anleggsbidraget.

Nettselskapene i Norge er underlagt en sterk og detaljert regulering der inntekten beregnes og defineres av myndighetene og ikke selskapene selv.

Ordningen skal sikre likebehandling av alle kunder. Kostnaden blir plassert der den faktisk er, nemlig hos kunden som faktisk skal bruke anlegget

Eierskap, drift og vedlikehold
Alle nettanlegg frem til grenseskillet mellom kunders installasjoner og Agder Energi Netts strømnett (tilknytningspunkt) er Agder Energi Netts eiendom, selv om deler av strømnettet helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde. Agder Energi Nett har drifts- og vedlikeholdsansvar for eget strømnett og vil dekke alle fremtidige drift-, vedlikehold- og reinvesteringskostnader.

Ombygging
Skal det gjøres reparasjoner eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra, for så å kobles til igjen. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Agder Energi Nett. Nettkunden må selv dekke disse kostnadene. 
Ved utvidelse av elektriske installasjoner som fører til større effektbehov kan det kreves anleggsbidrag dersom Agder Energi Nett må forsterke sine anlegg.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.