Velkommen til Agder Energi Nett.

Plassering av bygg

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger.

Bygg/ tilbygg nær våre strømlinjer eller anlegg
Skal du bygge terrasse, bygge ut, bygge på, sette opp en liten garasje (mindre enn 50kvm), drivhus/veksthus/lysthus, bod, levegg e.l i nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Avstandskravet varierer i forhold til om det er nærhet til kraftlinjer, kabler i bakken eller nettstasjoner.

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke.

Kontakt Agder Energi Nett før du starter opp byggingen  (inkludert tilbygg, terrasse, platting etc) dersom det er

 • innenfor 20 m avstand til høyspentlinje 
 • innenfor 4 m avstand til lavspentlinje 
 • innenfor 5 m avstand til transformatorkiosk / nettstasjon 
 • innenfor 2 m avstand til jordkabeltrase (denne må alltid påvises av Agder Energi Nett før bygging)

eller

 • dersom du skal utføre tiltak som hever terrengnivået under en kraftlinje, uavhengig av om det er høyspent eller lavspent

Det kan være vanskelig å se forskjell på høyspentlinjer og lavspentlinjer. Er du i tvil, kontakt oss så hjelper vi deg

Minsteavstand til nettanlegg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Forskriftsreglene er absolutte, det vil si at dispensasjon ikke kan omsøkes.

Kostnader kan belastes huseier ved brudd på krav
Dersom et bygg er eller blir oppført for nær våre nettanlegg, kan huseier bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller en bygning må flyttes, endres eller rives.

Merk at drivhus og veksthus anses som driftsbygninger og følger samme regler som "viktige bygninger". De samme kravene gjelder for midlertidige drivhus som frukttuneller bygd på reisverk av stålbøyler som dekkes med plasttrekk i vekstsesongen. Uavhengig av plassering av frukttunneler må man være oppmerksom på den risikoen det er ved etablering, flytting og rivning av slike ved nærhet til luft­ledninger. Det samme gjelder for løse plastduker som kan komme i kontakt med luftledninger.

Last ned brosjyren Bygging nær elektriske ledninger

Kartvisning av hensynssoner
Dette kartet viser oversikt over hensynssoner for bygging og arbeid nær høyspent luftlinjer og nettstasjoner:

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu

 

 • Kartlaget viser en buffer rundt høyspente luftlinjer og luftkabler og nettstasjoner som er frittstående eller befinner seg i en mast.  
 • Tjenesten viser kun nettstasjoner og høyspente luftanlegg som eies av Agder Energi Nett. 
 • Kartlaget viser omtrentlige hensynssoner. Sonene varierer fra linjestrekk til linjestrekk, avhengig av blant annet spenningen. Ved tvil, ta kontakt med oss. 
 • Vi tar forbehold om at det kan være feil og mangler i dataene. Ta kontakt med oss dersom det skal tas viktige beslutninger i prosjekter som er avhengige av korrekt informasjon.   

Begrensninger:

 • Høyspente jordkabler vises av sikkerhetsmessige grunner ikke på kartet. Ta kontakt med Geomatikk dersom det er behov for å få påvist jordkabler. 
 • Agder Energi Nett AS har enkelte steder revet ned høyspente luftlinjer, men beholdt hensynssonen. Disse områdene er ikke tatt med i karttjenesten. 
 • Kartlaget viser nettstasjoner med spenninger på 6 kV og oppover.  
 • Nettstasjoner med en spenning på 1 kV regnes som en del av lavspentnettet, og vises ikke med hensynssoner.   
 • Nettstasjoner i bygg (garasjeanlegg, driftsbygninger etc.) er ikke tatt med. 

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her