Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Plassering av bygg

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger.

Bygg/ tilbygg nær våre strømlinjer eller anlegg
Skal du bygge terrasse, bygge ut, bygge på, sette opp en liten garasje (mindre enn 50kvm), bod, levegg e.l i nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Avstandskravet varierer i forhold til om det er nærhet til kraftlinjer, kabler i bakken eller nettstasjoner.

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke.

Kontakt Agder Energi Nett før du starter opp byggingen  (inkludert tilbygg, terrasse, platting etc) dersom det er

  • innenfor 20 m avstand til høyspentlinje 
  • innenfor 4 m avstand til lavspentlinje 
  • innenfor 5 m avstand til transformatorkiosk / nettstasjon 
  • innenfor 2 m avstand til jordkabeltrase (denne må alltid påvises av Agder Energi Nett før bygging)

eller

  • dersom du skal utføre tiltak som hever terrengnivået under en kraftlinje, uavhengig av om det er høyspent eller lavspent

Det kan være vanskelig å se forskjell på høyspentlinjer og lavspentlinjer. Er du i tvil, kontakt oss så hjelper vi deg.

Minsteavstand til nettanlegg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Forskriftsreglene er absolutte, det vil si at dispensasjon ikke kan omsøkes.

Kostnader kan belastes huseier ved brudd på krav
Dersom et bygg er eller blir oppført for nær våre nettanlegg, kan huseier bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller en bygning må flyttes, endres eller rives.

Last ned brosjyren Bygging nær elektriske ledninger