Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Tilknytningsvilkår

Agder Energi Nett AS (AEN) solgte i 2010 rettighetene til ”Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i distribusjonsnettet” til REN. Avtalen er en standard for tilknytning av produksjon til høyspent distribusjonsnett og brukes i dag av omtrent 60 nettselskap over hele Norge. Agder Energi Nett innfører fra 01.02.2012 dette avtaleverket som standard vilkår for alle innmatingskunder i distribusjonsnettet.

I tillegg til de tekniske kravene inneholder avtalen også andre dokumenter som regulerer tilknytning og drift av kraftverk i Agder Energi Netts distribusjonsnett.

Avtalen er tilgjengelig på nettsiden til ren.no

Om REN
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) er en bransjeorganisasjon som jobber med standardisering av materiell og metoder for norske nettselskap. RENs visjon er å være et ledende kunnskapssenter som bidrar til kostnadseffektivitet for norske nettselskap. Alle norske nettselskaper er medlemmer av REN.

Her finner du avtalen som var gjeldende frem til 01.02.2012:

Last ned: