Velkommen til Agder Energi Nett.
Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Agder Energi Nett.
For anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet skal tilknytning eller endringer av installasjonen skje gjennom elektroentreprenør.
Prosess for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet ved utbygging av nytt forbruk eller ny produksjon.
Produksjon av strøm