Velkommen til Agder Energi Nett.

Ledig nettkapasitet?

Prosess for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet ved utbygging av nytt forbruk eller ny produksjon.

Når en kunde henvender seg med ønske om nettilknytning, øke sitt forbruk eller sin produksjon, vil Agder Energi Nett gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, plikter nettselskapet å utrede, søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i sitt nett for å kunne gi tilknytning.

Ved behov for nettforsterkning må kunden dekke en forholdsmessig andel av de kostnadene som utløses (anleggsbidrag). Da anleggsbidraget til kunden vil være avhengig av om det utløser behov for nettforsterkning eller ikke må nettselskapet ha prosedyrer for hvordan tildeling av ledig kapasitet, som kan benyttes uten å bli ilagt anleggsbidrag for nettforsterkning, kan reserveres og tildeles.

Agder Energi Netts prosedyre for avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet finner du her.