Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilknytning til nett- større anlegg

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Agder Energi Nett.

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig gi relevant informasjon til Agder Energi Nett.

I forbindelse med planleggingen bør utbygger være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkeskommune). 
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Agder Energi Nett god informasjon for effektiv saksbehandling. 
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Agder Energi Nett tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Agder Energi Nett beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Agder Energi Nett skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon i et eget søknadsskjema. Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt mottar utbygger en bekreftelse på e-post.

 

10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Agder Energi Nett. Etter en dialog vil Agder Energi Nett sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Agder Energi Nett starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Kategori Prosjektering Utførelse Totalt

Handel og næring med egen nettstasjon.
Nytt boligfelt.*
Nytt hyttefelt.
Øvrig tilknytning som initierer forsterkning.

Inntil 6 måneder Inntil 6 måneder Inntil 12 måneder
Handel og næring tilknyttet ny lavspentkurs.
Mindre næring og enkelttilknytning av boliger/fritidsboliger.
Inntil 2 måneder Inntil 4 måneder Inntil 6 måneder

 

 

 

 

 

 
* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Agder Energi Netts standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.