Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilknytning til nett - små anlegg

For anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet skal tilknytning eller endringer av installasjonen skje gjennom elektroentreprenør.
- Husk at prekvalifisert installatør må kontaktes før graving av kabelgrøft!

Prekvalifisert installatør skal legge kabelrør, trekke kabel, godkjenne og dokumentere kabelgrøften mot nettselskapet. Finn din prekvalifiserte installatør her.

Ledningsregistreringsforskriften
På bakgrunn av nye krav fra NVE (Noregs vassdrags og energidirektorat) må alle kabler og kabelrør lagt fra og med 01.01.2023 måles inn på åpen grøft. Prekvalifisert elektroinstallatør står ansvarlig for å koordinere og bestille innmåling via nettselskapets innmålingspartner. Innmålingskostnader inngår i anleggsbidraget med mindre annet er avtalt med nettselskapet.

Tilknytningsform
Tilknytninger vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kundens behov og forholdene på stedet. Til hver eiendom føres det normalt frem én stikkledning. Som standard ved alle nytilknytninger benyttes 3-faset installasjon, men etter avtale med kunden kan 1-fase installasjon benyttes.

Melding om tilknytning av ny installasjon til strømnettet
Det er kunde/utbygger som bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en elektronisk "Melding om installasjonsarbeid" til Agder Energi Nett med relevante opplysninger om den nye installasjonen. Sammen med meldingen må situasjonskart som viser byggets plassering og ønsket inntakspunkt vedlegges.

Etter at vi har mottatt meldingen, sendes et informasjons-/tilbudsbrev til kunde/utbygger, som må aksepteres. I tillegg må fakturert anleggsbidrag være innbetalt før installatøren får godkjent meldingen og kan gå i gang med arbeidene. 

Effektøkning/overgang til trefase
Allerede etablerte installasjoner som ønsker større effektuttak vurderes etter behov og etter forholdene på stedet. Det er kunde som bestiller elektroinstallatør på lik linje som ved nytilknytninger og saksgangen er tilnærmet den samme.

Svar på meldingen
Når installatøren har mottatt svar på "Melding om installasjonsarbeid" fra Agder Energi Nett, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget. I svaret fra Agder Energi Nett vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon.

Dersom en prekvalifisert installatør er valgt, vil denne også sørge for etablering av stikkledning og montering av måler dersom sikringsstørrelsen ikke er over 80A. Dersom installatøren ikke er prekvalifisert for oppdraget vil Agder Energi Nett sørge for at tilknytningen blir utført av sin områdeleverandør. 

Prekvalifisert installatør kan skifte stikkledning fra en -til trefase i luft, evt. fra luftledning til jordkabel.

Prekvalifiserte installatører
De fleste elektroinstallatørene på Agder er prekvalifisert til å utføre arbeid i forbindelse med tilknytning av direktemålte installasjoner (etablere stikkledning og målermontasje inntil 80A).

Her kan du se oversikt over de prekvalifiserte installatørene på Agder

Avtaler
Ved tilknytning inngås det avtale med nettselskapet. Avtalene kan du lese her:

For privatkunder benytter Agder Energi Nett AS Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for 
tilknytning (leveringskontrakten) utarbeidet av Energi Norge.

For bedriftskunder benytter Agder Energi Nett AS Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder utarbeidet av Energi Norge.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her