Velkommen til Agder Energi Nett.

Plusskunde

Ønsker du å bygge solcelleanlegg, sette opp en liten vindturbin eller har du et mikrokraftverk på eiendommen din?

Agder Energi Nett får stadig flere forespørsler fra kunder som ønsker å bli plusskunder. Ønsker du å bygge solcelleanlegg, sette opp en liten vindturbin eller har du et mikrokraftverk på eiendommen din? Ønsker du å installere batteri? Da kan du bli plusskunde.

Det er Reguleringsmyndigheten (RME) som setter kravene for plusskundeordningen, les mer om dette på Reguleringsmyndigheten (nve.no).  

Vi ønsker å forenkle prosessen med å bli plusskunde og har derfor laget noen verktøy for deg og din el-installatør.

Trinn 1 – Valg av effekt

Hvor mange kW ønsker du å installere? Du eller din el-installatør kan nå få en automatisk vurdering av hvilken effekt som kan installeres hos deg.
 

Enfase produksjonsanlegg mindre enn 16 A (3,7 kW) eller trefase produksjonsanlegg mindre enn 16 A (6,4 kW) kan du knytte til uten å bruke effektkalkulatoren – gå direkte til trinn 2.  
 
For effekter utover dette, bruk vår effektkalkulator ved å legge inn ditt målepunktID:  Trinn 2 – Godta vilkår

Når du har bestemt deg for å bli plusskunde må du godta vilkår for tilknytning. 
 
Dette gjør du ved å logge inn på Min side.  
Velg «Skjemaer», deretter «Plusskundevilkår», velg så riktig målepunktID og bekreft vilkår. 

Gjelder det en ny installasjon må det først opprettes en kontrakt for å få tilgang til Min side

Dersom du ikke har en AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må dette ordnes før din el-installatør sender inn nettmelding angående tilknytning av produksjonsanlegg til Agder Energi Nett. Trenger du hjelp til dette, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf: 38 60 72 72 eller via kontaktskjema her.  

Du kan også lese vilkårene her: 

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet - Vedlegg 1 

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet - Vedlegg 2 

Trinn 3 - Forhåndsmelding

Når du har valgt hvilken effekt du ønsker å installere og godtatt vilkår for tilknytning, skal din el-installatør sende nettmelding til Agder Energi Nett.  
 
Ved innsendt nettmelding vil Agder Energi Nett foreta en beregning for å undersøke om det er kapasitet i lavspentnettet til ønsket effekt. Dersom dette er i orden, blir nettmeldingen godkjent og el-installatøren kan starte arbeidet med installering av produksjonsanlegget ditt.  

Ønsker du en effekt som er større enn resultatet effektkalkulatoren gir, må Agder Energi Nett først vurdere forsterkning av hele eller deler av lavspentnettet frem til ditt tilknytningspunkt. I de tilfellene må forsterkningen være utført før ønsket effekt kan installeres.  

Trinn 4 – Installasjon og ferdigmelding

Når produksjonsanlegget er montert og tilkoblet din el-installasjon, skal din el-installatør ferdigmelde arbeidet til Agder Energi Nett.
 
Når ferdigmeldingen er sendt inn, vil anlegget ditt bli registrert i våre systemer med produksjon.  

For at dette skal skje er det to kriterier som må være oppfylt: 

  • Plusskundevilkårene må være akseptert på «Min side»
  • Innsendt nettmelding må være godkjent

Kunder vil ikke få betalt for innmatet produksjon før overnevnte kriterier er gjennomført og godkjent. Det kriteriet som er senest oppfylt danner grunnlaget for oppstartsdato for produksjon.

Etter at ferdigmelding er mottatt vil anlegget registreres som kombinasjonsmålepunkt hos oss og det vil sendes en bekreftelse til kunde på e-post når registreringen er gjennomført (vanligvis i løpet av 1-2 uker). 

Trinn 5 – Avtale med strømleverandør

For å kunne selge overskuddskraft, må du som plusskunde ta kontakt med din strømleverandør og inngå en strømavtale om både kjøp og salg.   

Det er ikke alle strømleverandører som har avtaler for plusskunder. Dersom du har en strømleverandør som ikke håndterer overskuddskraft, må du bytte strømleverandør.   

Les mer om hvordan du kan velge strømleverandør her.

Trinn 6 – Du er nå plusskunde

Du produserer nå kraft bak din måler. Den kraften du ikke bruker selv vil bli matet inn i nettet og du får betalt av din strømleverandør for overskuddskraften.  
 

Informasjon om nettleie for plusskunder finner du her. 
 

Ved å logge inn på Min side, eller logge inn på elhub.no kan du hente timesverdier fra AMS-måleren for forbruk og overskuddskraft. 
 

Merk at verdiene her viser overskuddskraften som er matet ut på nettet. For total mengde produksjon må du hente verdier direkte fra ditt produksjonsutstyr.  

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her