Velkommen til Agder Energi Nett.

Velkommen til DataArena

DataArena er prosjekt støttet av Forskningsrådets Energi X-program, og ledet av Agder Energi Nett.  Prosjektet skal gå over tre år, og målet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning. Den økonomiske rammen for prosjektet er på rundt 21 millioner kroner.

Kart for DataArena.png

Elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet, og omfanget vil øke betraktelig i årene som kommer. Det mange ikke tenker over er at nettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det.  Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid. Agder Energi Nett har derfor sammen med sentrale samfunnsaktører på Agder søkt forskningsrådet og fått tildelt forskningsmidler til et prosjekt som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye utbygginger.

Agder Energi Nett har fått med seg Energi Norge, Agder Kollektivtrafikk (AKT), Arendal Kommune, Agder Fylkeskommune, Arendal Havn, Arendal og Grimstad taxi og Arendal Næringsforening i prosjektet. I tillegg vil Egde Consulting stå for teknisk utvikling, og Institutt for Energiteknikk være forskningspartner.

DataArena har til hensikt å informere og opplyse om status for nettkapasiteten i det elektriske strømnettet hvor Agder Energi Nett AS er konsesjonær.

Nettkapasiteten i kartet estimerer ledig kapasitet for tilknytning til det lokale distribusjonsnettet. Estimatene for nettkapasitet er kun veiledende. Estimatene for ledig nettkapasitet og forsyningsområdenes utstrekning kan ikke benyttes som planleggingsgrunnlag for tilknytning av nytt forbruk. Nettkapasitet for tilknytning av nye kunder må alltid avklares konkret med Agder Energi Nett

 

 

 

DSC_8616.jpg

DSC_8635.jpg

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her