Velkommen til Agder Energi Nett.

Begreper

Driftsmessig forsvarlig
Nettselskaper må sikre at strømforsyningen kan opprettholdes selv ved uønskede hendelser og feil (utfall), eller ved planlagte driftsstanser i kraftsystemet. Under feil og driftsstans vil belastningen av nettanleggene i kraftsystemet endres, og flaskehalser kan oppstå. Følgelig vil også nettkapasiteten i kraftsystemet endres.

«Når vi bruker begrepet «driftsmessig forsvarlig» handler det om at tilknytning av en ny kunde til strømnettet ikke skal gå ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder, både ved intakt nett, ved uønskede hendelser, feil eller ved planlagte driftsstanser.»

Tilgjengelig kapasitet
Den restkapasiteten i strømnettet som kan brukes uten at det påvirker leveringskvaliteten («driftsmessig forsvarlig»).

Normal (tilknytning)
Tilknytning som er driftsmessig forsvarlig og i henhold til normale vilkår.

Betinget (tilknytning)
Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte en kunde, kan nettselskapet som et alternativ til å forsterke strømnettet, tilknytte nye kunder med betingelser om utkobling eller reduksjon av forbruk ved behov. Også omtalt som «tilknytning på vilkår».

Reservert kapasitet
Summert kapasitet for kunder som trenger tilknytning til nett på over 1 MW, og som har kommet langt i tilknytningsprosessen. Dette inkluderer kunder som har inngått avtale med nettselskapet om koordinert prosjektutvikling og / eller har inngått avtale om anleggsbidrag.

Forespurt kapasitet
Summert kapasitet for kunder som trenger tilknytning til nett på over 1 MW, men som fortsatt er på et tidlig stadium i tilknytningsprosessen. Kundene har ennå ikke inngått avtale om koordinert prosjektutvikling eller avtale om anleggsbidrag.

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her