Velkommen til Agder Energi Nett.

Informasjon om kartet

Brukerveiledning og nyttig informasjon om innhold i kartet.

Nettkapasitet på Agder 
DataArena har til hensikt å informere og opplyse om status for nettkapasiteten i det elektriske strømnettet hvor Glitre Nett AS er konsesjonær. Kapasitetskartet er kun veiledende. Effektintervallet angitt i kartet kan ikke benyttes som planleggingsgrunnlag for tilknytning av nytt forbruk. Nettkapasitet for tilknytning av nye kunder må alltid avklares konkret med Glitre Nett AS. 

Nettkapasiteten i kartet gjelder for større tilknytningsforespørsler til det lokale distribusjonsnettet. Eventuell mulighet for tilknytning på betingelser må alltid avklares konkret med Glitre Nett AS i hver sak. Nærmere informasjon om køordning for større tilknytningsforespørsler, reservasjon og tildeling av nettkapasitet, og for beskrivelse av tilknytning av kunder i gruppen «vanlig forsyning er gitt her. 

Polygonene i kartet dekker området hvor Glitre Nett AS er konsesjonær. Polygonene gir en illustrasjon for utstrekningen av forsyningsområdet under hver transformatorstasjon. Forbruket i lokalt distribusjonsnett tilknyttes normalt transformatorstasjonen i et forsyningsområde.  

Nettkapasitet for tilknytning av større kunder 
Nettselskapene må sikre at strømforsyningen kan opprettholdes selv ved uønskede hendelser og feil (utfall), eller ved planlagte driftsstanser i kraftsystemet. Under feil og driftsstanser vil belastningen av nettanleggene i kraftsystemet endres, og flaskehalser kan oppstå. Følgelig vil også nettkapasiteten i kraftsystemet endres. 
 
Nettkapasiteten som oppgis i kartet for tilknytning av større kunder estimerer ledig kapasitet for tilknytning til lokalt distribusjonsnett, og har til hensikt å representere restkapasiteten som det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte. Det innebærer blant annet at tilknytninger av nye kunder med et samlet effektuttak innenfor restkapasiteten ikke vil påvirke leveringskvaliteten til eksisterende kunder verken ved utfall eller driftsstanser i distribusjonsnettet. Vurdering av driftsmessig forsvarlighet hensyntar også eventuelle begrensninger i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet. 
 
Nettilknytning med betingelser 
Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte en kunde kan nettselskapet, som et alternativ til å forsterke nettet, tilknytte nye kunder med betingelser om utkobling eller betingelser om reduksjon av forbruk ved behov. 
 
Nettkapasiteten som oppgis i kartet for tilknytninger med betingelser, har til hensikt å representere den tilgjengelige restkapasiteten i distribusjonsnettet som det kan være aktuelt å tilknytte med betingelser. Alle forespørsler om nettilknytning hvor avtale om tilknytning med betingelser kan være aktuelt må alltid avklares særskilt med Glitre Nett AS i hvert tilfelle. 
 
Merk at estimatene som oppgis for nettkapasitet med betingelser verken hensyntar eventuelle begrensninger i regionalt distribusjonsnett eller i transmisjonsnettet, eller flaskehalser i det lokale distribusjonsnettet. 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her