Velkommen til Agder Energi Nett.

Prosjektsammendrag

God kunnskap er avgjørende for elektrifiseringsbeslutninger.

Elektrifisering er et sikkert utviklingstrekk i det grønne skiftet og omfanget av elektrifiseringsprosjekter vil øke betraktelig i perioden fram mot 2030. Det må bygges kunnskap om faktorer og mekanismer som er avgjørende for elektrifiseringsbeslutninger i samfunnet.

Nettselskapenes prosesser for behandling av tilknytningssaker trenger å tilpasses politiske ambisjoner og utbyggingstakt. Det er behov for nye analyseverktøy, og tilgjengeliggjøring av informasjon for utbyggere for å få nettselskapenes ressursene til å strekke til i en situasjon med økende effektbehov. Ulike aktører har løsninger innrettet mot hver sine mål, men det finnes ikke modeller som integrerer de ulike behovene og således adresserer avhengighetene mellom disse.

DataArena utvikler en teknisk løsning som evner å ta inn relevante data fra ulike samfunnsaktører for å simulere og optimalisere nettutbygging innenfor ulike tidsskalaer.

Prosjektinformasjon

 • Type prosjekt : IPN 332323 – Støttet av NFR
 • Tidsrom : 2022 – 2024
 • Budsjett : 21 MNOK
 • Støtte : 7,5 MNO

Roller

 • Agder Energi Nett - Prosjekteier
 • Institutt for Energiteknikk - FoU-partner
 • Edge Consulting - Utviklingspartner
 • DIGIN (Energi Norge) - erfaringsutveksling med nettbransjen.
  Mulig testing/pilotering
 • Brukere med behov for elektrisk kapasitet: Agder Kollektivtrafikk​, Arendal Kommune, Arendal og Grimstad Taxi​, Agder Fylkeskommune​, Arendal Næringsforening​, Arendal Havn​

Logoer partnere.jpg

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For oktober 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.