Velkommen til Agder Energi Nett.

Tariffs and payable services

Description of tariff

Fixed component kr/month

Energy component øre/kWh

Energy tariff
Household customers with an annual consumption above 8000 kWh receive a settlement twelve times a year. Household customers with an annual consumption below 8000 kWh receive four on-account invoices and a settlement of accounts at the turn of the year.

312,50

36,49

Seasonally differentiated energy tariff
Seasonally differentiated energy component price: 
Summer season (May–October) 
Winter season (November–April) 
This tariff requires meter reading 1 May and 1 November, and is binding for one year.

312,50

33,99
37,74

Small installations without a meter

143,75

36,49

The prices include the public energy fund charge (Enova) of 1.25 øre/kWh, and the consumption charge of 20,86 øre/kWh. All prices are incl. VAT.

Public charges
A substantial part of the transmission tariff consists of VAT and two other public charges.

• VAT is currently 25 percent. 
• The consumption charge is collected along with the transmission tariff. This has been decided by the Storting (the Norwegian Parliament). For 2021 this charge is 20,86 øre/kWh incl. VAT. 
• Included in the variable part of the transmission tariff is a charge that contributes to the financing of the public energy fund, managed by Enova SF. This charge amounts to 1.25 øre/kWh incl. VAT.

Other services from Agder Energi Nett AS

Control of metering equipment
(Fees valid from 01.07.2017)
To be paid by the customer, whenever the meter is correct, cf. standard grid rental agreement, §5-3.

Meter controlled on site
Meter controlled in Agder Energi Nett's laboratory
Meter controlled in external laboratory

Outlay of energy pulses to power management systems

 

 

 

3683,-
6320,-
8377,-

5627,-

Reopening of installation(s) closed due to non-payment
Within normal working hours - Meeter with communication
Within normal working hours - Meeter without communication

Outside normal working hours - Meeter with communication
Outside normal working hours - Meeter with communication
Attendance charge

 

504,-
8149,-


5805,-
10649,-

6377

Wasted trip
Within normal working hours
Outside normal working hours
Ex: Being called out because of powerfailure and the failure is in the customers building.

 

4740,-
7240,-

 

Connection and disconnection
To connect and disconnect existing private homes, cottages/cabins and smaller industries, the owner of the installation must contact a prequalified company to execute the job for their own expenses.

All prices are incl. VAT

Obligation to supply energy
If, for a period of time, you do not have an energy supplier, you will be subject to Agder Energi Nett`s obligation to supply energy. This is spot price + 6.25 øre/kWh incl. VAT for the first six weeks and is subsequently increased to spot price + 18.75 øre/kWh incl. VAT.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.