Her overvåkes strømnettet hele tiden. NETTSENTRALEN HJEMME HOS DEG Mengden strøm som brukesblir målt i en strømmåler NETTSTASJON Strømmen transformeres ned fra 22kV til 230/400V TRANSFORMATOR-STASJON Her blir strømmen gjort om til lavspentstrøm KRAFTSTASJON Her omdannes vann til energi REGIONALNETT 66kV eller 132kV strømnett LAVSPENTNETT Siste og laveste nettnivå Mellom 400V (lavspentnett) og regionalnett HØYSPENTNETT NETTSENTRALEN Her overvåkes strømnettet hele tiden. Strømmen transformeres ned fra 22 kV til 230/400V NETTSTASJON KRAFTSTASJON Her omdannes vann til energi 66kV eller 132kV strømnett REGIONALNETT
LUKK X

KRAFTSTASJON

Her omdannes vann til energi

En kraftstasjon er et anlegg hvor det blir produsert elektrisk energi via en generator som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
Fra kraftstasjonen blir energien/strømmen transportert ut på strømnettet.

LUKK X

NETTSTASJON

Strømmen transformeres ned fra
22kV til 230/400V

En nettstasjon er en liten transformatorstasjon som transformerer strømmen ned til 230V og 400V. Vi har 7900 nettstasjoner på Agder.

LUKK X

TRANSFORMATORSTASJON

Her blir strømmen gjort om fra ett spenningsnivå til et annet.

I tillegg til selve linje- og kabelnettet består strømnettet av transformatorstasjoner og nettstasjoner som transformerer spenningen mellom nettnivåene og ned til forsyningsspenningen til kunden. Vi har 59 transformatorstasjoner på Agder.

LUKK X

NETTSENTRALEN

Her overvåkes strømnettet hele tiden.

På nettsentralen overvåkes strømnettet 24 timer i døgnet, hele året. Feil i strømnettet kan meldes til vår Feilmeldingstelefon 38607272.

LUKK X

HJEMME HOS DEG

Mengden strøm som brukes blir målt i en strømmåler

Hjemme hos kunden blir strømforbruket målt i en strømmåler. Agder Energi Nett har ca 195 000 kunder.

LUKK X

REGIONALNETT

66kV eller 132kV strømnett

Regionalnett er kraftlinjer og kabler som transporterer strøm internt i en region fra en kraftstasjon og videre til en transformatorstasjon (66-132 kV).

LUKK X

HØYSPENTNETT (Distribusjonsnett)

Over 1000V (lavspentnett) og regionalnett

Når strømmen nærmer seg bebyggelsen transformeres den ned til 22 kV eller lavere. Fremdeles er spenningen høy og livsfarlig, både for kabler og linjer.

LUKK X

LAVSPENTNETT

Siste og laveste nettnivå

Lavspentlinje er siste og laveste nettnivå på vei hjem til kunden, som er 230V eller 400V. Noen har luftledning inn til boligen, mens andre har jordkabel.