Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Krav til faktura

For å sikre en korrekt behandling av fakturaene fra våre leverandører, er vi avhengig av at fakturaene tilfredsstiller våre minimumskrav. Agder Energi Nett godtar kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten er å redusere behandlingstiden, øke kvaliteten og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Det samme gjelder også for kreditnota og purringer.

Det kan benyttes ulike verktøy for å sende faktura til vårt selskap.

1.   EHF - Elektronisk Handelsformat

For mer info klikk her

Det kreves ingen testfaktura før oppstart, men det gjøres oppmerksom på at fakturafiler som ikke tilfredsstiller referansekravene vil bli avvist og returnert.

Ønsker du gratis aksesspunkt?

 

2.  EHF toolbox

For mer info klikk her.

EHF toolbox et verktøy for å skape, kontrollere og sende EHF faktura/kreditnota, purring, ordre og katalog. Verktøyet er gratis for deg som sender faktura til Agder Energi. Last ned applikasjonen her

3.  E2b versjon 3.3 eller nyere
For mer informasjon om formatet klikk her. Send testfaktura til support@emetro.no og du vil bli veiledet videre for test og ftp-overføring.

 

Krav til referanser på fakturaen
Alle fakturaer må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:

1. Bestillings-/ ordrenummer: Dette skal oppgis dersom innkjøpsordre fra et Agder Energi selskap foreligger. Ordrenummer er et heltall (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom skal oppgis i feltet).

Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, skal feltet holdes tomt eller merkes med bokstavene NA

EHF referanse: OrderReference/ID

2. Deres referanse: Her skal det legges inn et 6-sifret ansattnummer (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom). Ansattnummeret er oppgitt på innkjøpsordre. Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, ta kontakt med din kontaktperson hos kunde (AE-selskap) for å få oppgitt ansattnummeret.

Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.

EHF-referanse: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

3. Kontrakt-/ Rammeavtalenummer Her kan kontrakts- / rammeavtalenummer legges inn. Nummeret avklares med kontaktperson hos kunde (AE-selskap).

EHF referanse: ContractDocumentReference/ID  

4. Tilleggsreferanser: Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Mer enn en  tilleggsreferanse kan angis.

EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID

Øvrige krav
I våre standard avtalevilkår fremgår det at vi har netto 30 dagers betalingsbetingelser. Dersom ikke noe annet er avtalt, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette. Frakt og eventuelle fakturagebyrer må være avtalt på forhånd. Våre standard leveringsbetingelser er i henhold til INCOTERMS 2010– DDP (fritt levert). Vi aksepterer normalt ingen fakturagebyrer.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.