Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.
Selskapet kjøper årlig inn varer og tjenester for store beløp. Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse, være etterprøvbare, og dokumenterte.
Agder Energi Nett godtar kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten er å redusere behandlingstiden, øke kvaliteten og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Det samme gjelder også for kreditnota og purringer.