Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Pressekontakt

Vakttelefon for media er 97 79 22 22.

Unni Farestveit
Direktør Samfunnskontakt

Tlf +47 91 66 44 95
Unni.Farestveit@ae.no

 

Hanne Liv Refsnes
Senior Rådgiver kommunikasjon

Tlf +47 48 19 08 72
hanne.liv.refsnes@ae.no