Velkommen til Agder Energi Nett.

Trefelling nær linja

Dersom du har observert et tre som ligger over høyspentlinje: ring oss på 38607272.

Høyspent

Alle høyspentmaster er merket med skilt som vist på bildet:

Dersom ønsker å fjerne trær eller greiner som kan komme i kontakt med en høyspentlinje må dette alltid meldes til Agder Energi Nett. Trefelling langs høyspentlinjer er svært farlig. Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Agder Energi Nett.

 

Lavspent

Agder Energi Nett bistår grunneiere med felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom du ønsker at vi tar en vurdering av din situasjon, send oss informasjon her

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Kostnadene vil variere med antall trær og lokale forhold, og vil ofte være fra kr. 3000,- og oppover. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren.  Oversikt over våre skogsentreprenører som er tilknyttet Agder Energi Nett og som kan gi tilbud finner du her. Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.

Før et tre skal felles kan det noen ganger være enklest å demontere luftledningen som går inn til huset. Arbeidet kan gjøres av alle godkjente el-installatører. Ta kontakt med en el-installatør for å få tilbud på demontering og montering av ledningen.

Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål 

 

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her