Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Les av måler

Internett
Klikk her for å registrere målerstanden din nå.

Tekstmelding
Send oss en SMS! Våre SMS-brukere får melding på mobiltelefonen hver gang det er måleravlesning. De tekster oss målerstanden og får automatisk svar om forbruk siden forrige registrering.

For å kunne sende oss en SMS må du først registrere deg som SMS-bruker. Send oss en tekstmelding med din målerstand til 07272
Slik gjør du:  Send start <kundenr> <målernr> til 07272. Du mottar da en SMS om at tjenesten er opprettet, og kan nå tekste oss din målerstand når som helst. Du betaler ordinær SMS-pris for meldinger som du sender til oss.

Strømtelefonen
Ring Strømtelefonen på nummer 800 31 400.

MÅLERAVLESNINGSKALENDER 

Hva skjer dersom jeg ikke rapporterer min målerstand?
Agder Energi Nett trenger din målerstand for at din strømregning skal bli så korrekt som mulig.  Om vi ikke mottar måleravlesning fra deg, vil ditt strømforbruk i perioden bli beregnet ut ifra tidligere forbruk. Ved beregning av strømforbruk over lengre tid er sannsynligheten for at dine strømregninger ikke blir korrekte svært stor. I følge Standardavtalen og Agder Energi Netts rutiner for måleravlesning har du som kunde derfor plikt til å rapportere din målerstand til oss jevnlig.