Velkommen til Agder Energi Nett.

SMS-varsling

Alle våre kunder som vi har mobilnummer til, kan motta varsel på SMS. Vi bruker SMS som informasjonskanal ved strømbrudd og strømstanser.

Når vi utfører vedlikehold på strømnettet er det av og til nødvendig med kortere strømstanser. Ved planlagte stanser sendes det ut SMS dagen før stansen, i tillegg til at det informeres på vår nettside.

SMS-varsling i feilsituasjoner
Feilsituasjoner i strømnettet oppstår fra tid til annen. Ved å tilby SMS-varsling ønsker vi å holde kundene våre informert når feil oppstår og om progresjon i feilrettingen.

SMS sendes ut så snart som mulig etter at feilen er oppstått. Det er ikke automatikk i utsendelsen, så tidspunktet fra feilen oppstår til kundene har mottatt SMS fra oss kan variere. Vi kan ikke garantere for at det sendes ut SMS i alle feilsituasjoner og vi er fremdeles avhengige av å få inn feilmeldinger fra publikum.

Som hovedregel sendes det SMS ved store og langvarige feilsituasjoner, og ved planlagte stanser.

KontaktinformasjonAlle som Agder Energi Nett har mobilnummeret til får tilsendt SMS-varsel. Det er derfor viktig at vi har riktig kontaktinformasjon. 
Vi gjør oppmerksom på at kunden selv har ansvar for å oppdatere sin kontaktinformasjon.
Gi oss derfor melding så snart som mulig dersom du bytter mobilnummer eller har andre viktige endringer i kontaktinformasjonen.

SMS-varsling er en serviceytelse som vi som nettselskap yter til våre kunder. Agder Energi Nett har derfor ikke juridisk ansvar for eventuelt følger av manglende SMS-varsling eller feil informasjon gitt i SMS-varselet. Agder Energi Nett har heller ikke ansvar for konsekvenser ved feilvarsling som en følge av mangelfull eller feil kontaktinformasjon.

Eventuelle bestillinger, korrigeringer og reservasjon mot SMS-varslingen kan gjøres ved innlogging på ”Min side” – kundeprofil

Du kan også kontakte vårt kundesenter på tlf 38607272.

Agder Energi Nett benytter SMS-varsling som informasjonskanal også ved andre varslinger. Eksempel på dette er varsel om måleravlesning. Mere informasjon om måleravlesning kan du lese her: Måleravlesning

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.