Velkommen til Agder Energi Nett.

SMS-varsling

Alle våre kunder som vi har mobilnummer til, kan motta varsel på SMS. Vi bruker SMS som informasjonskanal ved strømbrudd og strømstanser.

Når vi utfører vedlikehold på strømnettet er det av og til nødvendig med kortere strømstanser. Ved planlagte stanser sendes det ut SMS dagen før stansen, i tillegg til at det informeres på vår nettside.

SMS-varsling i feilsituasjoner
Feilsituasjoner i strømnettet oppstår fra tid til annen. Ved å tilby SMS-varsling ønsker vi å holde kundene våre informert når feil oppstår og om progresjon i feilrettingen.

SMS sendes ut så snart som mulig etter at feilen er oppstått. Det er ikke automatikk i utsendelsen, så tidspunktet fra feilen oppstår til kundene har mottatt SMS fra oss kan variere. Vi kan ikke garantere for at det sendes ut SMS i alle feilsituasjoner og vi er fremdeles avhengige av å få inn feilmeldinger fra publikum.

Som hovedregel sendes det SMS ved store og langvarige feilsituasjoner, og ved planlagte stanser.

KontaktinformasjonAlle som Agder Energi Nett har mobilnummeret til får tilsendt SMS-varsel. Det er derfor viktig at vi har riktig kontaktinformasjon. 
Vi gjør oppmerksom på at kunden selv har ansvar for å oppdatere sin kontaktinformasjon.
Gi oss derfor melding så snart som mulig dersom du bytter mobilnummer eller har andre viktige endringer i kontaktinformasjonen.

SMS-varsling er en serviceytelse som vi som nettselskap yter til våre kunder. Agder Energi Nett har derfor ikke juridisk ansvar for eventuelt følger av manglende SMS-varsling eller feil informasjon gitt i SMS-varselet. Agder Energi Nett har heller ikke ansvar for konsekvenser ved feilvarsling som en følge av mangelfull eller feil kontaktinformasjon.

Eventuelle bestillinger, korrigeringer og reservasjon mot SMS-varslingen kan gjøres ved innlogging på ”Min side” – kundeprofil

Du kan også kontakte vårt kundesenter på tlf 38607272.

Agder Energi Nett benytter SMS-varsling som informasjonskanal også ved andre varslinger. Eksempel på dette er varsel om måleravlesning. Mere informasjon om måleravlesning kan du lese her: Måleravlesning