Velkommen til Agder Energi Nett.

SMS-varsling

Vi varsler våre kunder om strømstanser på SMS og e-post. Sjekk at vi har riktig kontaktinformasjon til deg, slik at vi når deg raskt.

Dette gjør du enkelt på Min side. Her kan du også bestille andre varslinger, finne nyttig informasjon om ditt kundeforhold og komme i kontakt med oss.

Kontaktinformasjon
I de tilfeller hvor kunden ikke har registrert kontaktinformasjon for varsling av strømbrudd hos oss, vil vi benytte kontaktinformasjon fra kundens strømleverandør.

Husk å oppdatere din kontaktinformasjon hos din strømleverandør.

Vi gjør oppmerksom på at det er kundens ansvar at kontaktinformasjonen er korrekt til enhver tid. Agder Energi Nett har ikke ansvar for konsekvenser ved feilvarsling som en følge av mangelfull, eller feil kontaktinfo.

Planlagte strømstanser
Vi er opptatt av å drive nettet på en sikker og effektiv måte, og vedlikehold av strømnettet gjør at det innimellom er behov for kortere strømstanser. Ved planlagte stanser sendes det ut SMS to dager før stansen, i tillegg til at det informeres på vår nettside.

Strømbrudd
Feilsituasjoner i strømnettet kan dessverre oppstå fra tid til annen. Ved å tilby SMS-varsling ønsker vi å holde kundene våre informert om feilen. SMS sendes ut så snart som mulig når vi avdekker eller gjøres oppmerksom på feil i strømnettet.

Agder Energi Nett benytter SMS-varsling som informasjonskanal også ved andre varslinger. Eksempel på dette er varsel om måleravlesning dersom strømmåleren ikke er fjernavlest. Mer informasjon om måleravlesning kan du finne her: Måleravlesning

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her