Velkommen til Agder Energi Nett.

API for nettleiepriser

Vi har laget et API for nettleiepriser slik at kunder som ønsker det kan hente ut informasjon om sin nettleie som hjelper de å bruke strøm smartere.

Hva er et API?
API (Application Programming Interface) er et hjelpeverktøy som brukes i programmering eller et grensesnitt mot en eller flere tjenester i et operativsystem, en databasetjener eller lignende. Vårt API er et verktøy kunden kan bruke for å styre strømforbruket etter nettleieprisen.

Hvorfor har vi laget et API?
Bakgrunnen for at vi har laget et nettleie-API er innføring av ny nettleiemodell fra 01.07.2022. Den nye nettleiemodellen har tydeliggjort ønsket mange kunder, og særlig de som har smarte hjem, har for å kunne bruke totalprisen de betaler for strøm (spotpris) og nettleie til å styre hjemmet og forbruket på en bedre måte.

Hvordan fungerer API for nettleiepriser?
API’et er laget for å kunne hente ut nettleiepriser for spesifikke kundeforhold. Ved en spørring mot API’et vil det bli returnert et energiledd (kostnad pr kWh, time for time gjennom døgnet) samt kapasitetsledd (trappetrinn og priser på hvert trinn). For bedriftskunder inngår også effektledd. Denne prisinformasjonen må så kombineres med måledata for det aktuelle kundeforholdet for å regne ut nettleien. For informasjon om selve tariffene, se mer her.

Er API’et sikkert?
Gjennom API for nettleiepriser vil det kun være mulig å hente ut gjeldende nettleie for det aktuelle kundeforholdet. Det vil ikke være mulig å hente ut informasjon om kunden eller om kundens forbruk. API’et er dermed i henhold til krav om personvern og sikring av forretningssensitiv informasjon.

Hvordan komme i gang?
For å kunne bruke bruke API’et trenger du en nøkkel (API-key).
Denne får du ved å sende oss skjema her.

URL for API-et er  https://app.ae.no/api/gridtariff.
Ytterligere informasjon, se dokumentasjon og eksempler.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her