Velkommen til Agder Energi Nett.

Om nettleien

Lurer du på hva nettleie er og hva pengene brukes til?

Hva er nettleie?
Når du bruker strøm må du betale for to produkter: Du betaler èn kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren din. I tillegg betaler du nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strømmen. Alle som bor på Agder betaler nettleie til Agder Energi Nett AS.

Hva går nettleien til?
Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. I tillegg går en vesentlig del av nettleien til merverdiavgift og to andre offentlige avgifter: Forbruksavgift og innbetaling til energifondet (Enova). Det koster nesten det samme å drive nettet uansett om det fraktes mye eller lite strøm.

Betaler jeg nettleie ut fra forbruk?
Nettleien er fordelt på et årlig fastbeløp samt et energiledd, som er det beløpet du betaler per kWh du bruker.

Kan Agder Energi Nett bestemme nettleien selv?
Myndighetene fastsetter rammen for den totale inntekten, Men Agder Energi Nett bestemmer selv nivået og fordelingen mellom fastbeløp og energiledd. Nettleien regnes derfor ut i tre steg:

1. Myndighetene fastsetter hvor stor inntekt et nettselskap kan ha. 
2. Selskapet anslår hvor mange kWh kundene vil bruke i året som kommer. 
3. Ut fra det regner man ut hvor stor nettleien blir per kWh og fastbeløp.

 Hvilke forhold kan føre til økt nettleie?
Forhold som kan føre til økt nettleie:

• Økt behov for investeringer og fornyelse av nettet 
• Økt behov for vedlikehold 
• Økte offentlige avgifter 
• Økt rentenivå i samfunnet som gjør at kravene til avkastning øker 
• Økte investeringer eller kostnader i sentralnettet (Statnett)

Fører lave strømpriser til økt nettleie?
Det er ingen direkte sammenheng mellom strømpris og nettleie. Nettselskapene kan ikke sette opp nettleien for å kompensere for at produsentene eller kraftleverandørene får reduserte inntekter ved at markedsprisen på strøm går ned. Beregningen av nettleien er strengt regulert

Hvorfor har nettselskapene monopol?
Strømnettet er et naturlig monopol fordi det ikke gir mening å bygge to ledningsnett til det samme huset. Derfor er nettselskapene regulert. Nettselskapene drifter, vedlikeholder og utvikler nettet i hvert sitt geografiske område. Nettleien varierer mellom de ulike nettselskapene.Årsaken er at naturgitte forhold gir selskapene ulike kostnader. 
Agder Energi Nett eier strømnettet på Agder.

 

Aktuelle lenker:

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her