Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser 2022 bedriftskunde

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
Bedriftskunder med årsforbruk under 100 000 kWh:

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for alle kunder med årsforbruk under 100 000 kWh bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.  

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. 

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:

 

NETTLEIE ENERGI - time
Anlegg med kommunikasjon

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 150,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 180,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 270,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 414,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 629,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 989,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 1 709,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 2 338,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 3 237,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 4 496,00 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 18,80 øre/kWh
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00   8,80 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - standmålt liten
Anlegg uten kommunikasjon, årsforbruk under 20 000 kWh
Fastledd 270,00 kr/mnd
Energiledd 18,80 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - standmålt stor
Anlegg uten kommunikasjon, årsforbruk over 20 000 kWh
Fastledd 414,00 kr/mnd
Energiledd 18,80 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - uten måler 0-2 kW
Anlegg uten strømmåler 
Fastledd 150,0 kr/mnd
Energiledd 18,80 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - uten måler 2-5 kW
Anlegg uten strømmåler 
Fastledd 180,0 kr/mnd
Energiledd 18,80 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - uten måler over 5 kW
Anlegg uten strømmåler 
Fastledd 270,0 kr/mnd
Energiledd 18,80 øre/kWh
  • Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 4,00 øre/kWh.
  • Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
  • Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (elavgiften) på 8,91 øre/kWh. (Justeringer av forbruksavgift kan forekomme i statsbudsjettet).
  • Alle priser er eks. mva.
Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh:

Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra 2022 få effektmålt nettleie, uavhengig av strørrelsen på anleggets hovedsikring. Denne kundegruppen får ingen endring på effektleddet og energileddet, men en økning på fastleddet fra 62,50 kr/mnd til 416,67 kr/mnd. Les mer om effektmålt nettleie her

 

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 5 øre/kWh inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er eks. mva.

Små anlegg uten måler
Benyttes for små anlegg der det, i følge nettselskapet, ikke er hensiktsmessig å montere måler. Avregnes etter full brukstid.

Veilystariffer
I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal alle energiuttak måles. På bakgrunn av dette har Agder Energi Nett innført krav til måling av nye veilysanlegg fra 01.01.2010. Det er også fra samme dato innført fastledd for alle veilys. I forbindelse med kravet til måling er det innført egen tariff for dette formålet.

For de umålte veilysene som finnes i dag, vil innføringen av fastledd ikke medføre økning totalt, da brenntiden reduseres fra 4100 til 4000 timer.

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.