Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser 2022 privatkunde

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. 

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:

Trappetrinnsmodell privatkunde

 

 

NETTLEIE ENERGI - time
Anlegg med kommunikasjon

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 187,50 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 225,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 337,50 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 517,50 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 786,25 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 1 236,25 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 2 136,25 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 2 922,50 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 4 046,25 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 5 620,00 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 35,89 øre/kWh
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00 23,39 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - standmålt liten
Anlegg uten kommunikasjon, årsforbruk under 20 000 kWh
Fastledd 337,50 kr/mnd
Energiledd 35,89 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - standmålt stor
Anlegg uten kommunikasjon, årsforbruk over 20 000 kWh
Fastledd 517,50 kr/mnd
Energiledd 35,89 øre/kWh

 

NETTLEIE ENERGI - uten måler
Anlegg uten strømmåler 0 - 2 kW
Fastledd 187,50 kr/mnd
Energiledd 35,89 øre/kWh
  • Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 4,00 øre/kWh.
  • Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften (elavgiften) på 11,14 øre/kWh (fra 01.01.22).  
  • Alle priser er inkl. mva.

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

 

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT:

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 3 683,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 5 320,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 8 377,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 5 627,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 504,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 8 149,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 5 805,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 10 649,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 6 377,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 4 740,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 7 240,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 6250,-

Strømmåler uten kommunikasjon
For kunder som har måler uten kommunikasjon (ikke-fjernavleste måler) av årsaker som skyldes forhold på kundens side, så tilkommer det en ekstra nettleietariff på kr 156,25 i måneden.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2020 - 01.01.2022:

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.