Velkommen til Agder Energi Nett.

Effektmåling

Effektmåling gjelder for:

  • 230 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 160 Ampere.
  • 400 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 100 Ampere.
  • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.

Hva er effekt?
Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kunden bruker mest strøm. Det blir derfor dette maksimalforbruket som er utgangpunktet for hvilket nett man trenger og dermed  hva nettet koster.

Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og kalles effekt. Dersom en kunde har et maksimalforbruk på 2500 kW og dette forbruket står på en time har kunden brukt 2500 kWh (kilowattimer). En annen kunde har kanskje et maksimalforbruk på 100 kW. Dette forbruket må stå på i 25 timer før denne kunden har brukt 2500 kWh. En kunde med maksimalforbruk på 2500 kW trenger naturlig nok et mye kraftigere nett enn en kunde med maksimalforbruk på 100 kW.

Dersom bare selve energiforbruket skulle ligge til grunn ved avregningen av nettleie vil en kunde med høyt maksimalforbruk (høy effekt),  men lavt energiforbruk (få kilowattimer) betale en nettleie som ikke ville stå i et rimelig forhold til hvor mye nett kunden la beslag på.

Hvordan prises effekt?
Dagens målere for effektmålte kunder måler og registrerer forbruket hver enkelt klokketime. Den høyeste timeverdien i hver enkelt måned defineres som maksimalforbruket og brukes som grunnlag for avregning av det såkalte effektleddet i tariffen for den aktuelle måneden.

Effekten prises med en modell som gir lavere enhetskostnader jo større maksimalforbruket blir. De første 50 kW har en pris (høyest), og de øvrige har en lavere pris etter hvert som maksimalforbruket blir lavere. I tillegg er det en betydelig lavere pris om sommeren enn om vinteren. Dette begrunnes med at om sommeren er nettet lavt belastet og har god kapasitet.

Priser gjeldende fra 01.01.2020 eks. mva: 

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021, men en liten økning i offentlige avgifter påvirker den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 16,13 øre/kWh til 16,69 øre/kWh

Beskrivelse Fastledd kr/mnd Energiledd
sommer
øre/kWh
Energiledd vinter øre/kWh Effektledd 
sommer
kr/kW/mnd
Effektledd vinter
kr/kW/mnd
Nettleie effekt
0-50 kW
50-200 kW
200-1000kW
over 1000 kW
62,50 4,10 4,10
37,80 
28,36 18,91 
9,47

113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt sesongdifferensiert 
0-50 kW 
50-200 kW 
200-1000kW 
over 1000 kW
62,50 3,10 4,60

37,80 
28,36 18,91 
9,47


113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3

62,50 2,05 2,05  8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3, sesongdifferensiert  62,50 1,55 2,30 8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + 62,50 2,05 2,05 7,94 48,21
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + sesongdifferensiert 62,50 1,55 2,30 7,94 48,21

 

Sesongdifferensiert nettleie er bindende i ett år.

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.