Velkommen til Agder Energi Nett.

Forbruksavgift

Agder Energi Nett AS har som nettselskap ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Husholdninger og bedriftskunder betaler generelt full forbruksavgift. Fra 01.01.2021 er satsen for full forbruksavgift endret fra 16,13 øre/kWh til 16,69 øre/kWh (eks. mva.). Det er bedriftene selv som er ansvarlig ovenfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats. I utgangspunktet betaler alle full forbruksavgift, men noen bedrifter kan søke om redusert eller fritak fra forbruksavgiften.

Kan min bedrift søke om redusert/fritak fra forbruksavgiften?
Vi gir her litt informasjon og oversikt over aktuelle regler for bedrifter som ønsker å søke. For utfyllende informasjon henvises det til forskriften.

Forbruksavgiften er regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (saf) og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

Redusert forbruksavgift 
• Noen kunder kan søke om redusert avgift på 0,546 øre/kWh (eks. mva). 
som for eksempel:
-  bedrifter innenfor industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter med næringskode 5000-33200 (SN2007)
- Fjernvarmeprodusenter, datasentret, skip i næring og bedrifter innen avfall/sortering.
• Hvilken næringskode en bedrift skal ha avgjøres av Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
• Kunden skal bekrefte skriftlig næringshovedområde til nettselskapet med utskrift fra Enhetsregisteret som viser berettiget næringskode. Dokumentasjonskravet er nærmere beskrevet i saf jf. § 3-12-11 . 
• Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. jf. saf § 3-12-4 til og med 3-12-10 . 
• All elektrisk kraft som leveres til en bedrift i ett bygg blir belastet med redusert forbruksavgift forutsatt at produksjonsdelen utgjør mer enn 20% av det totale arealet.

Fritak fra forbruksavgiften 
• Forbruk på elektrisk kraft levert til bedrifter i metallurgisk industri, energigjenvinningsanlegg, veksthusnæringen samt mindre kraftverk er fritatt for forbruksavgift. Jf. saf.§ 3-12-12 til og med 3-12-18 . 
• Avgiftsfritaket gjelder kun for elektrisk kraft som er benyttet i selve produksjonsprosessen. 
• Se dokumentasjonskravet som er beskrevet i saf jf. § 3-12-19 .

Fordeling av kraftforbruk (gjelder ved både redusert og fritak) 
• All elektrisk kraft levert til administrasjon i en bedrift skal belastes med full forbruksavgift. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjonen utgjør 80 prosent eller mer av byggets totale areal. All kraft som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som bruk til administrasjon. 
• Fordeling av kraft levert til administrasjon og produksjon må oppgis av bedriften. Fordelingen skal oppgis i prosent av totalforbruket. 
• Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.

Eksempler på produksjonsareal:
Verkstedhaller, fabrikker og andre produksjonshaller

Eksempler på administrasjonsareal ( Full forbruksavgift):
Ledelse, regnskap, personalavdeling, IT-avdeling, markedsføring, salg, distribusjon, HMS-avdeling, sentralbord, resepsjon, servicesenter, vakttjenester o.l.

Eksempler på grensetilfeller:
Lager som er i umiddelbar tilknytning til produksjonen regnes som produksjonsareal. 
- Areal hvor det pågår forskning og utvikling regnes ofte som administrasjonsareal.
- Kantiner og garderobe areal regnes ofte som administrasjonsareal.

Send oss din dokumentasjon elektronisk
Søknad sendes til Agder Energi Nett i form av egenerklæringsskjema på Min Side
Eventuelle endringer som skjer fortløpende må meldes umiddelbart til Agder Energi Nett. Bedrifter som har fått innvilget reduksjon eller fritak må også hvert år oppdatere sin dokumentasjon på Min Side .

For mer informasjon om vilkår for redusert/fritak for forbruksavgift se 
Avgiftsrundskriv for avgift for elektrisk kraft for 2021

Har du spørsmål knyttet til forbruksavgift? Ta gjerne kontakt med oss på 
e-post: marianne.bergum@ae.no eller på telefonnummer 38 60 64 61.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.