Velkommen til Agder Energi Nett.

Tariff for fleksibelt forbruk

Trinn 1 – Hvem kan få tariff for fleksibelt forbruk

De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:

  • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A.
  • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A.
  • 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A.
  • Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca. 200 kW
Trinn 2 – Valg av produktklasse

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet (oppdatert fra 01.01.2023):

Betegnelse Varslingstid før utkobling Tariffreduksjon i % (effektleddet)
Klasse- 0 0 minutter 80 %
Klasse- 1 15 minutter 65 %
Klasse- 2 2 timer 50 %
Klasse- 3 12 timer 40 %

Her kan du finne mer informasjon om priser for tariff for fleksibelt forbruk.


Trinn 3 – Bekrefte at anlegget oppfyller tekniske krav

Dette gjøres via elektroinstallatør, som må bekrefte at anlegget er i stand til å ta imot utkoblingsimpuls og koble ut. Din el-installatør må via en nettmelding i Elsmart, melde inn at anlegget er i henhold til prinsippskissen.

Anlegget må være i henhold til prinsippskissen: Prinsippskisse kobling

Trinn 4 – Godta vilkår

Når du har bestemt deg for at du ønsker tariff for fleksibelt forbruk og har bekreftet at anlegget er i henhold til prinsippskissen (se trinn 3) for lastkontroll må du godta vilkårene for tariffen.

Dette gjør du ved å logge inn på Min side 

(Velg Skjemaer – Avtale fleksibel tariff og hukk av i boksen for å bekrefte vilkår)

Min side fleksibelt forbruk

Du kan også lese vilkårene her:

Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk

Avtale anses inngått når Agder Energi Nett har godkjent ferdigmeldingen fra elektroinstallatør, tariffvilkår for fleksibelt forbruk er godtatt og bekreftelse er mottatt fra Agder Energi Nett.

Trinn 5 – Montering av lastkontroll

Når anlegget er klargjort og er i henhold til prinsippskissen vil Agder Energi Nett ta kontakt ( Det benyttes kontaktinformasjon som er oppgitt i skjemaet – avtale fleksibelt forbruk på Min Side) for å avtale tid for montasje av lastkontroll. Ved montasje skal utstyret testes. Det aktuelle anlegget som berøres av avtalen, vil være uten strøm i 1-3 min ved testing. Testing inkluderer utkobling og innkobling av last.

Trinn 6 – Du har nå avtale om tariff for fleksibelt forbruk

Endring/annulering av avtale
Ved endring eller annullering av avtale om tariff for fleksibelt forbruk må dette gjøres via et eget skjema på Min side.

Endring av alternativ/produktklasse er bindene for ett år av gangen.

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her