Velkommen til Agder Energi Nett.

Priser og betalbare tjenester

BEDRIFTSKUNDE

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2020

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021, men en liten økning i offentlige avgifter påvirker den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 16,13 øre/kWh til 16,69 øre/kWh.

Nettleie energi
Alle anlegg som ikke er effektmålte.

Nettleie energi ordinær
230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere

Nettleie energi ekstra
230 Volts anlegg med hovedsikring >63 Ampere opp tom. 160 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring >40 Ampere opp tom. 100 Ampere

Nettleie effekt
Gjelder for:

  • 230 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 160 Ampere.
  • 400 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 100 Ampere.
  • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.

Det høyeste timeforbruket i hver enkelt måned (månedsmaksen) inngår i avregningen for den enkelte kalendermåneden. Prisen på effektleddet er forskjellig fra sommer til vinter (lavest om sommeren) og differensiert i forhold til kvantum. De første 50 kW er dyrest.
Her kan du leser mer om effektmålt tariff.

Effekttariff sesongdifferensiert
Tariff med sesongdifferensiert pris på energileddet etter krav fra myndighetene:

• Vintersesong fra 1. november til 1. mai. 
• Sommersesong fra 1. mai til 1. november. 
• Effekten avregnes lik standard tariff.

Tariff for fleksibelt forbruk
De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:

  • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A.
  • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A.
  • 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A.
  • Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca 200 kW,

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet.
Her kan du lese mer om tariff for fleksibelt forbruk og bruksanvisning for avtaleinngåelse.

Spesialtariff nivå 3 for kraftkrevende industri
- levert høyspent, minimum effekt = 3MW, minimum brukstid = 6500 timer

Fastledd: 50,00 kr/mnd 
Effektledd: 7,49 kr/kW/mnd sommer og 45,48 kr/kW/mnd vinter
Energiledd: 1,68 øre/kWh

Kan alternativt få sesongifferensiert pris på energileddet:
Sommersesong (mai-oktober) 1,55 øre/kWh 
Vintersesong (november-april) 1,79 øre/kWh 
- avtale om sesongdifferensiert pris er bindende i ett år 

Tariffering i regionalnettet

Tariffledd regionalnett på Agder 2021

Tariffledd regionalnettet på Agder 2020

Marginaltap sentralnett og regionalnett (velg Agder Energi Nett i feltet "Nett")

Marginaltap distribusjonsnett  2021

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 5 øre/kWh inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er eks. mva.

Små anlegg uten måler
Benyttes for små anlegg der det, i følge nettselskapet, ikke er hensiktsmessig å montere måler. Avregnes etter full brukstid.

Veilystariffer
I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal alle energiuttak måles. På bakgrunn av dette har Agder Energi Nett innført krav til måling av nye veilysanlegg fra 01.01.2010. Det er også fra samme dato innført fastledd for alle veilys. 
I forbindelse med kravet til måling er det innført egen tariff for dette formålet.

For de umålte veilysene som finnes i dag, vil innføringen av fastledd ikke medføre økning totalt, da brenntiden reduseres fra 4100 til 4000 timer.

Avgifter
Enova:
Inkludert i nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime for alle.
Fra 1. januar 2013 gjelder følgende: 
•For husholdningsbruk skal påslaget som tidligere utgjøre 1 øre pr. kilowattime.
•For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

For mer informasjon om Enova avgiften og endringen henvises det til Enova og NVE sine nettsider. Du kan også les forskriften her

Forbruksavgift:
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. 
Fra 01.01. 2021 er denne avgiften på 16,69 øre/kWh (økt fra 16,13 øre/kWh i 2020).
Noen bedrifter kan søke om reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Mer informasjon om dette kan du lese her. 

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT AS:
(priser gjeldende fra 01.01.2021)

Kontroll av målerutstyr

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr 2946,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr 5056,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 6701,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr 4501,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 403,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 6519,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 4644,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon: kr 8519,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 5101,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 3792,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 5792,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er eks. mva.

Fra- eller tilkopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A) bestilles hos prekvalifisert installatør .

Prisene er eks. mva.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

Nettleiepriser fra 01.04.2019

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.