Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny nettleiemodell

Fra 1. juli 2022 får alle ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet.

Agder Energi Nett har fokus på at elektrifiseringen ikke skal bli unødvendig dyr for både privatkunder og næringslivskunder. Ny prismodell for nettleie er en viktig del av dette, og målet er at en ny prismodell skal gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer. Og at man får en modell som totalt sett er mer rettferdig for kundene og deres forbruk.

Behov for mer kapasitet
Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Det er smart å flytte litt av forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Dermed reduseres behovet for forsterkning og utbygging, og vi unngår unødvendige kostnader.

Fastledd blir kapasitetsledd
Alle kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får differensiert fastleddet etter kundenes utnyttelse av strømnettet. Det som tidligere har utgjort nettleiens fastledd erstattes med ett kapasitetsledd som beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned. Kapasitetsleddet vil ha trinn med ulike intervaller, og prisen vil stige jo mer strøm du bruker på en gang.

Billigere nettleie på natta
Nettleien vil også ha et energiledd som tidligere. Nytt er imidlertid at energileddet vil ha ulik pris på dag og natt, med lavere pris om natten.

DAG: Mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 
NATT: Mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 

Årsforbruket bestemmer nettleien
Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil få effektmålt nettleie, uavhengig av størrelsen på anleggets hovedsikring. 

Det er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for nettselskapene.

Små endringer for folk flest
Den nye modellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Det vil bli små endringer for folk flest.

Er det trygt å bruke strøm om natta?
Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men det frarådes å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover. Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

Grønt lys for ny nettleiemodell fra 1. juli

Du kan også lese mer om den nye nettleiemodellen på nettsiden til Energi Norge

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her