Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny nettleiemodell

Fra 1. januar 2022 får alle ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet.

Agder Energi Nett har fokus på at elektrifiseringen ikke skal bli unødvendig dyr for både privatkunder og næringslivskunder. Ny prismodell for nettleie er en viktig del av dette, og målet er at en ny prismodell skal gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.

Behov for mer kapasitet
Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Det er smart å flytte litt av forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Dermed reduseres behovet for forsterkning og utbygging, og vi unngår unødvendige kostnader.

Fastledd blir kapasitetsledd
Alle kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får differensiert fastleddet etter kundenes utnyttelse av strømnettet. Det som tidligere har utgjort nettleiens fastledd er nå blitt erstattet med ett kapasitetsledd som prises ut fra månedens høyeste timesforbruk. Kapasitetsleddet vil ha trinn med ulike intervaller, og prisen vil stige jo mer strøm du bruker på en gang.

Billigere nettleie på natta
Nettleien vil også ha et energiledd som tidligere. Nytt er imidlertid at energileddet vil ha ulik pris på dag og natt. Mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 vil energileddet koste 35,89 øre/kWh, mens det mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 kun vil koste 23,39 øre/kWh.

Årsforbruket bestemmer nettleien
Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra nyttår få effektmålt nettleie, uavhengig av størrelsen på anleggets hovedsikring. Denne kundegruppen får ingen endring på effektleddet og energileddet, men en økning på fastleddet.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for nettselskapene, og for Agder Energi Nett vil nettleien generelt øke med 4 % fra 2021 til 2022.

Små endringer for folk flest
Den nye modellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Det vil bli små endringer for folk flest.

Er det trygt å bruke strøm om natta?
Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men det frarådes å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover. Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

Du kan også lese mer om den nye nettleiemodellen på nettsiden til Energi Norge

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.