Velkommen til Agder Energi Nett.

Priseksempler ulike kunder

Eksempler på hvordan nettleiefakturaen ville blitt for ulike kunder med ny nettleiemodell sammenlignet med "gammel prismodell" og likt forbruksmønster.

 

Aleneboer årsforbruk 8 000 kWh - HAR IKKE ELBIL
forsiktig forbruk og lave forbrukstopper
"Gammel prismodell":
April 2022 573 kWh
Fastledd 319 kroner
Energiledd  214 kroner
Sum nettleie april  533 kroner
   
Ny modell og nye priser:
April 2022 573 kWh
Kapasitetsledd 245 kroner (Kapasitetstrinn 0-2)
Energiledd DAG 241 kroner
Energiledd NATT 49 kroner
Sum nettleie april 534  kroner
   
Økning  1 kroner

 

Familie årsforbruk 20 000 kWh - HAR IKKE ELBIL
"Gammel prismodell":
April 2022 1226 kWh
Fastledd 319 kroner
Energiledd  458 kroner
Sum nettleie april  777 kroner
   
Ny modell og nye priser:
April 2022 1226 kWh
Kapasitetsledd 315 kroner (Kapasitetstrinn 2-5)
Energiledd DAG 450 kroner
Energiledd NATT 156 kroner
Sum nettleie april 922 kroner
   
Økning  145 kroner

 

Familie med årsforbruk 20 000 kWh - HAR ELBIL
"Gammel prismodell":
April 2022 1500 kWh
Fastledd 319 kroner
Energiledd  561 kroner
Sum nettleie april  879 kroner
   
Ny modell og nye priser:
April 2022 1500 kWh
Kapasitetsledd 815 kroner (Kapasitetstrinn 10-15)
Energiledd DAG 473 kroner
Energiledd NATT 255 kroner
Sum nettleie april 1543 kroner
   
Økning  663 kroner

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For oktober 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.