Bygging nær høyspentanlegg eller nettstasjon (transformator)
Er du i tvil om tiltaket du skal bygge kommer for nær et kraftanlegg?

Det lønner seg å ta kontakt med Agder Energi Nett AS på forhånd for å få avklart plassering.

* Les mer om "Bygging nær elektriske ledninger" her

* Les mer om "Arbeid nær linjer/ kabler" her

Kontaktinformasjon:
Navn/firma: *
E-post: *
Telefon: *
Henvendelsen gjelder:
Kommune *
Adresse: *
Gårdsnummer: *
Bruksnummer: *
Dersom du er usikker på ditt gårds-/bruksnummer kan du finne dette enkelt på for eksempel www.seeiendom.kartverket.no
Kort beskrivelse av tiltaket som ønskes bygd: *
Legg gjerne ved bilde/kart/skisse. Eksempel på kart som kan benyttes er Statens kartverk. Bildefilen må være av typen pdf, jpg, jpeg, gif eller png.
Vil du laste opp fil? *

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa
4809 Arendal

Vårt kundesenter, telefon 38 60 72 72, er åpent hver ukedag fra klokken 09:00 til 14:00

font{ color:black; }