Alle privatkunder og fritidsboliger har krav på kompensasjon for strømbrudd over 12 timer. Kompensasjonen utbetales automatisk, uten at kunden trenger å søke. Utbetalingstidspunktet kan variere fra 1-3 måneder etter strømbruddet.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger i hvor stort kompensasjonsbeløp som kan utbetales pr år. Samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Send oss melding via dette skjemaet dersom du ikke har fått utbetalt kompensasjon.

For mer informasjon om kompensasjonsordningen klikk her.

* Fornavn:
* Etternavn:
Bostedsadresse:
Postnr:
Poststed:
* Epost:
Telefon/mobil:
* Kundenummer:
* Anleggsadresse:
* Målernummer:
* Målepunkt-ID (EAN):
* Fra dato og klokkeslett:
* Til dato og klokkeslett:
Merknader:
* Vil du ha kvittering på epost?


Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa
4809 Arendal

Vårt kundesenter, telefon 38 60 72 72, er åpent hver ukedag fra klokken 09:00 til 14:00

Du kan også nå oss på epost kundesenter.nett@ae.no