Søknad om nettilknytning - veileder
Skjemaet brukes for å søke nettselskapet om tilknytning av ny produksjon. Det er samme skjema som anvendes om man søker tilknytning av et nytt vann- eller vindkraftverk, andre typer generatorer eller utvidelse av eksisterende produksjon. NB! Skjemaet benyttes ikke for plusskunder, les mer om dette her: aenett.no

Kontaktinformasjon:
Fyll inn kontaktinformasjon for den personen som skal være nettselskapets kontaktpunkt i prosessen. Ved søknad om solceller fyll inn kontaktinformasjon til installasjonseier.
Kontaktperson: *
Postadresse: *
Telefon: *
E-post: *
Produksjonsenhet:
Navn: *
Gårds- og bruksnr: *
Målernr.:
Anleggsnr.:
Anleggsadresse: *
Postnummer: *
Kommune: *
Status: *
Tekniske data:
Type produksjon: *
Generatortype: *
Antall generatorer: *
Total innstallert effekt [kW]: *
Produksjon uke 18-39 [GWh]:
Produksjon uke 40-17 [GWh]:
Utbyggingskostnad [kr/kWh]: *
Legg ved kartskisse, målestokk 1:12500 for hele anlegget og 1:3125 for kraftstasjonen, se f. eks. www.statkart.no
Last opp vedlegg
Vil du ha kvittering på epost? *