Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side
Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen til kundene pågår for fullt.
Det er varslet mye tung snø på Sørlandet det nærmeste døgnet. Agder Energi Nett er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.
Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
Ferske tall fra NVE viser at over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny, automatisk måler. Agder Energi Nett ligger enda bedre an i løypa, over 70 prosent av selskapets kunder har fått nye målere.
Det er varslet uvær på Sørlandet det nærmeste døgnet og Agder Energi Nett har økt bemanningen for å være godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd.
Fra 1. januar 2018 justeres nettleien og for en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh blir økningen på ca 4 prosent. Det tilsvarer rundt 38 kroner i måneden.
Agder Energi Nett er det første norske nettselskapet som tilbyr kundene muligheten til å betale anleggsbidrag med Vipps.
Ikke bare skal helikopteret være mindre, fly høyere og fortere, men nå tar Agder Energi Nett i bruk nye verktøy som digitaliserer analyseverktøyene av linjenettet vårt.
Antallet hubroer har gradvis gått ned. På initiativ fra fylkesmennene på Agder ble det tidlig i 2011 etablert ei arbeidsgruppe til å følge opp Miljødirektoratets «Handlingsplan for hubro» av 2009. Ved forrige samling samlet arbeidsgruppen seg på Stoa for å gjennomgå hvor tiltak skal gjøres i 2017.
På linjeprosjektet mellom Øye og Austadvika nærmer ryddeprosjektet seg slutten. Nå står snart mastereisningen for tur.
Agder Energi Nett har økt bemanningen før helgens varslede uvær setter inn, og er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.
Energibransjen reagerer sterkt på innslaget i NRK Dagsrevyen tirsdag 14.februar om de nye strømmålerne. Feil fremstilling av hva slags informasjon som kan deles til hvem skaper unødvendig bekymring. Her er noen avklaringer.
Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i strømnettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen som er gjeldende fra 01.01.2017, skal resultere i en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.
Agder Energi Nett har gjenopprettet strømforsyningen til kundene som mistet strømmen som følge av ekstremværet Urd.
- At elektrisk julebelysning er pent, er nok de fleste enige om. Men at det også kan være brannfarlig, er det ikke fullt så mange som tenker over, sier Magne Håland, fagsjef for DLE (Det lokale eltilsyn) hos Agder Energi Nett.
Torsdag formiddag brukte rundt 40 montører omtrent seks timer på å skifte ut 27 transformatorer i området ved Gjernes utenfor Risør.
Alle kjente feil etter uværet sist helg er nå utbedret. Dersom enkelte kunder ikke har strøm bes de melde dette ved å ringe 07272.
Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.
Flere kunder har fått strømmen igjen i løpet av natten, men det totale antall strømløse kunder er fremdeles like i underkant av 3000 mandag morgen. Dette skyldes nye feil som følge av at flere trær har veltet over strømnettet vårt.
Kl. 22.40 var 2.967 kunder uten strøm. Rundt 50 montører er ute på feilrettingsarbeid nå i kveld, og om lag 25 montører fortsetter utover natten.
Sterk vind og tung snø førte til strømbrudd flere steder på Agder i helgen. Feilsøking og feilretting pågår for fullt.
Nye regler fra 1. september har åpnet for at alle kunder i hele landet kan få en felles faktura fra både nettselskap og strømleverandør.
Driftskoordinator Andreas Storbukås er en av flere på Nettsentralen som passer på at det er lys i lampene på Agder. Og når ekstremvær først slår ut nettlinjer i Agder, kjenner Andreas at han gjør en viktig jobb.
Montørene som bytter målere, skal mer enn å bare gå fra hus til hus. De må også innom hyttefelt for å bytte målere, og frem til nå har de byttet målere i hyttene i skjærgården.
På oppdrag fra Agder Energi Nett AS skal Otera Infra AS og OneCo Sør AS sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder. Avtalen trer i kraft fra 2017.
Agder Energi Nett tar i bruk droner for å effektivisere rutinemessige linjeinspeksjoner og feilsøking ved strømbrudd.
Felles løsning skal legge til rette for en sikker og effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskaper og strømleverandører.
Nettleien økes fra 1. april og for en vanlig privatkunde med et årlig forbruk på 20 000 kWh utgjør endringen rundt 70 kroner i måneden.
Nå må alle nettselskap og strømleverandører registrere kundenes fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer
På grunn av vedlikehold av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige fra fredag ettermiddag til mandag morgen.
Etter at nye sikkerhetskrav ble innført, er rundt 900 nettanlegg i Agder bygget om. Det har gitt tryggere arbeidsforhold for montørene ved vedlikehold og feilretting.
Uværet Tor herjer på Vestlandet. Selv om det ikke berører oss på Agder i samme grad, så kan det ved mye vind oppstå feil på strømledningsnettet.
Januarkulda gjorde at sørlendingene satte forbruksrekord av strøm torsdag morgen mellom klokken åtte og ni.
En batteripakke tilknyttet solcelleanlegg i nullhusboligfeltet på Skarpnes i Arendal ble nylig montert. Agder Energi Nett leder forskningsprosjektet tilknyttet effektbruken i de nye boligene.
Agder Energi Nett er godt i gang med byggingen av Honna transformatorstasjon i Åseral. Stasjonen skal bidra til å forsterke trafokapasiteten mellom regionalnettet og sentralnettet i området.
I dag er det rundt 10 personer totalt i Norge som kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller. Thomas Klungland i Agder Energi Nett er en av dem.
Stortinget har vedtatt en økning i forbruksavgiften fra 17,69 øre/kWh til 20,00 øre/kWh inkludert merverdiavgift fra 1. januar 2016. Dette medfører at energileddet i nettleien øker fra samme dato.
Agder Energi Nett har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsyn av elektriske anlegg i Agder-fylkene. Avtalen innebærer at det skal tas i bruk helt nye, digitale verktøy som vil sette selskapene i fremste rekke i tilsynsbransjen.
Sikkerheten stod i høysetet da 50kV-linja på Fiskåtangen i Kristiansand ble skjøtet ved hjelp av såkalte sprengskjøter torsdag formiddag.
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid blir det sprengning i Kristiansand i perioden onsdag 28. oktober til torsdag 29. oktober.
Hjørnesteinsbedriften Eramet Norway i Kvinesdal er godt fornøyd med servicen til Agder Energi Nett etter en eksplosjon i bedriftens 300KV hovedtransformator.
I juli og august tar Agder Energi Nett i bruk helikopter for å inspisere store deler av høyspentlinjene i Agder-fylkene.
Informasjon til deg som planlegger byggetiltak. Fra 1. juli er byggesaksforskriften endret.
Agder Energi Nett AS inviterer utbyggere av kraftverk i Sirdal kommune sør for Handeland, Kvinesdal kommune nord for Netland og Flekkefjord kommune nord for Flekkefjord sentrum til å delta i utredningsarbeid for å finne en nettløsning som muliggjør tilknytning av ny produksjon til distribusjonsnettet.
På grunn av oppdatering av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige i perioden fredag 11.03.16 ettermiddag/kveld.
- Hubroprosjektet og konsernets klimaengasjement viser at Agder Energi fremstår som en bedrift som tar samfunnsansvar og gjør positive tiltak for klimaet og miljøet.
De heldige vinnerne får hvert sitt gavekort på 1000 kroner.
Les av strømmåleren innen 1. mars og bli med i trekning av gavekort på 1000 kroner
Uværet har ført til strømbrudd i Sirdal
Ekstremværet "Nina" herjet lørdag.
Agder Energi Nett har valgt Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet til prosjektet som skal bytte ut strømmålerne hos nettkundene på Agder.
I 2015 reduseres fastleddet for alle privatkunder med 125 kroner i året, og eKunderabatten på 240 kroner fjernes.
Fredag 12.12. kl. 06.30: Høyspentfeilene etter tordenværet er reparert og strømforsyningen til kundene er gjenopprettet. I lavspentnettet er det enkelte steder noen kunder som er uten strøm, og disse feilene blir reparert fortløpende.
Alle kundene som ble berørt av strømbrudd som følge av brannen i Tunnelen trafostasjon i Arendal sentrum mandag 8. desember, har fått tilbake strømmen.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning
Agder Energi Nett benytter blant annet SMS som informasjonskanal til nettkundene ved strømbrudd og planlagte strømstanser.
Agder Energi Netts kraftsystemutredning for 2014 – 2033 skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av strømnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling.
Agder Energi Nett har opphevet begrensningene i tilknytning av nye kunder til nettet i Sirdal. Betingelsen er at kundene godtar at strømmen kan bli koblet ut i perioder hvor det er høyt strømforbruk i området.
"Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020"
Agder Energi Nett har som mål at 70 prosent av alle vedlikeholdsoppgaver og til-/frakoblinger skal gjøres mens nettanlegget er spenningspåsatt.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. mars og 1. april
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. november, 1. desember og 1. januar
Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som på grunn av den høye snøen henger lavt i terrenget.
På grunn av driftsforstyrrelser er strømforsyningen i Søgne noe ustabil.
Strømkundene i Agder-fylkene og Telemark er blant de mest fornøyde i landet med nettselskapenes innsats etter ekstremværet "Hilde" og "Ivar" før jul, til tross for at mange ble rammet av strømbrudd.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Agder Energi Nett konsesjon til å bygge ny høyspentlinje mellom Øye i Kvinesdal og Austadvika i Flekkefjord.
Agder Energi Nett reduserer nettleien for 2014. For en gjennomsnittlig nettkunde betyr det ca. 120 kroner mindre i nettleie.
Agder Energi Nett har fått konsesjon for å bygge Honna transformatorstasjon og fornye regionalnettlinja som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune.
Kundene som var uten strøm i forbindelse med uværet før helgen har fått strømmen tilbake.
Midt på dagen fredag er ca. 2 000 kunder uten strøm i Agderfylkene. Det er i hovedsak trær som har falt på linjene som har forårsaket strømbruddene.
På grunn av en feil i vår SMS-tjeneste har noen kunder mottatt mange kvitteringsmeldinger når de har registrert målerstanden via SMS.
Agder Energi Nett forenkler fra 1.november 2013 saksbehandlingen rundt søknad om tilknytning til nettet.
Feil- og avbruddsstatistikken for 2012 viser at Agder Energi Nett hadde en positiv utvikling med færre og kortere avbrudd enn året før.
Fra 1. januar 2013 endres forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet.
Agder Energi Nett søker konsesjon om å fornye regionalnettslinjen som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune i Vest-Agder
Agder Energi Nett har til enhver tid en god beredskap for å håndtere strømbrudd når de oppstår.
De lokale energiutredningene for de 30 kommunene på Agder er nå oppdaterte, og nå starter en presentasjonsrunde i offentlige møter.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. august,1. september og 1. oktober.
Høy byggeaktivitet i Arendals-området gjør at Agder Energi Nett bygger nytt nett, og oppgraderer det eksisterende, flere steder i distriktet.
Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.
Nye Grimstad Vest transformatorstasjon styrker leveringssikkerheten for innbyggerne i Grimstad, Lillesand og Birkenes. Om natten lyser seilet foran stasjonen opp i alle regnbuens farger .
For å bidra til å styrke strømnettet i Agder, økes nettleien med 4 øre per kilowattime inklusive merverdiavgift for privatkunder i 2013.
Agder Energi Nett har bygd nettanlegg som sikrer anleggskraft til det store kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk øverst i Setesdal.
Elsertifikater er en felles norsk-svensk ordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Sertifikatordningen blir innført 1. januar 2012. Innen 2020 skal ordningen utløse en samlet årlig produksjon på 26,4 TWh i Norge og Sverige, noe som tilsvarer ca 10 prosent av dagens forbruk i de to landene.
Du kan enkelt kontrollere om årsaken til strømbruddet er inne i huset eller om det er i strømnettet til Agder Energi Nett.
Grunnet vedlikehold og oppdatering vil Min side dessverre være utilgjengelig fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Dette gjelder også for våre elektroniske skjemaer.
Neste høst skal to nye linjer som Agder Energi Nett bygger i Åseral spenningssettes. Sammen med nye Honna sentralnettstasjon vil de vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten i landsdelen.
På grunn av oppdatering av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige fra fredag 09.06.2017 kl. 16:00 til lørdag morgen kl 06:00.
Sira-Kvina kraftselskap har solgt 22 kV nettanlegg i Sirdal, Kvinesdal og Åna Sira til Agder Energi Nett.