Velkommen til Agder Energi Nett.

170 millioner i strømstøtte til kunder på Agder

Agder Energi Nett har fått ansvar for oppfølging av Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser. I disse dager sendes de første fakturaene ut, og kundene på Agder vil samlet få 170 millioner kroner i strømstøtte tilbakebetalt gjennom nettleien.

− Strømstøtteordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Nå er gjennomsnittlig områdepriser klare, og for kundene på Agder betyr dette en støtte på 73,62 øre/kWt med moms for forbruket i desember. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen, forteller Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

− Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder. De aller fleste strømleverandører har avtale om gjennomfakturering. Det innebærer at kunden mottar en samlet faktura fra sin strømleverandør, for både strøm og nettleie. På denne fakturaen vil det komme frem hva strømstøtten utgjør, sier Ole-Herman Cappelen.

En husholdning med et forbruk på 1000 kWt i desember, vil få en strømstøtte på 736 kroner. Er forbruket 2000 økes støtten til 1472 kroner. Maks strømstøtte for en husholdning på Agder i desember vil være 3681 kroner, som tilsvarer et forbruk på 5000 kWt.

− Våre beregninger viser at totalt vil strømstøtten til husholdninger på Agder utgjør ca. 170 millioner kroner for desember, og i snitt gir det en støtte på vel 1200 kroner pr. husholdningskunde. Strømstøtteordningen vil vare ut mars i år, avslutter Ole-Herman Cappelen.

Ofte stilte spørsmål

Tidligere artikkel om strømstøtteordningen

Publisert 06.01.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her