Velkommen til Agder Energi Nett.

Advarer mot kraftledninger nær terrenget

Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som på grunn av den høye snøen henger lavt i terrenget.
Bildet er tatt ved Bortelidseter i Åseral før området ble sperret av.

Det er livsfarlig å komme i berøring med kraftledninger og transformatorer, og eventuell vegetasjon som er i kontakt med ledningene. Folk som ferdes i nærheten av kraftledninger i områder hvor det er mye snø, må holde god avstand.

 Kraftledningene kommer svært nær terrenget både på grunn av store snømengder, og også fordi tyngden av snøen som legger seg på linjene gjør at de henger lavere enn normalt. 

Agder Energi Nett følger opp situasjonen og sperrer av områder hvor det ferdes mye folk og hvor kraftledningene henger svært lavt.

 Agder Energi Nett ber om at folk som observerer ledninger som henger svært nær bakken, eller andre farlige forhold, om å melde fra på telefon 07272.

Publisert 20.02.2014