Velkommen til Agder Energi Nett.

Alle har fått strømmen tilbake

Kundene som var uten strøm i forbindelse med uværet før helgen har fått strømmen tilbake.
Fire helikoptre var fredag i lufta for å sjekke skadene etter stormen torsdag.

Trær som veltet over linjenettet i den sterke vinden slik at strømledninger ble revet over og mastebrekk,  var årsaken til strømbruddene. Store deler av Agder var berørt, og til sammen 25.000 kunder var uten strøm i kortere og lengre tid.

Beredskapen i Nettsentralen, i kundesenteret, i montør- og linjerydderselskapene og i organisasjonen for øvrig, ble økt betydelig for at kundene skulle få lys og varme igjen så raskt som mulig. På det meste var rundt 200 montører og linjeryddere ute for å reparere de store, omfattende skadene uværet påførte strømnettet svært mange steder. Flere steder var linjenettet så ødelagt at det måtte bygges opp på nytt med nye master og nye ledninger.

Sikkerheten til mannskapene kommer alltid i første rekke i Agder Energi Nett. Feilrettingsarbeid under slike forhold er svært farlig, særlig når det er mørkt og med så sterk vind som fører til trefall. Det ble gjort grundige sikkerhetsvurderinger i forkant av hver enkelt situasjon og det er ikke rapportert om personskader i forbindelse med feilrettingsarbeidet.

Publisert 09.12.2013