Velkommen til Agder Energi Nett.

Anleggskraft til Brokke Nord/Sør

Agder Energi Nett har bygd nettanlegg som sikrer anleggskraft til det store kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk øverst i Setesdal.
Ved Skarg kraftverk har nettselskapet fornyet 22 kV-linjen og økt kapasiteten i nettet

Dette er det største vannkraftprosjektet på Sørlandet siden 1995, og omfatter bygging av en ny dam, et nytt kraftverk og flere tunneler nord og sør i Bykle og Valle kommuner.

I tillegg til å bygge nettanlegg for anleggskraft, har Agder Energi Nett også oppgradert linjenettet som forsyner distribusjonsnettet i området.

Flere stederAgder Energi Nett har bygd anlegg i tilknytning til både Brokke Nord, som omfatter tunnel fra Bjørnarå til Dam Sarvsfoss, Brokke Sør som er bygging av tunnel for å få mer vann til Brokke kraftverk, samt det nye Skarg kraftverk som bygges ved Botsvann.

I Brokke Nord er det ved Sarv og Bjorbekken bygget ca. 750 meter høyspentkabel som forsyner tre nettstasjoner. I Bjørnarådalen er det lagt 2 150 meter høyspentkabel som forsyner en nettstasjon.

Ved Skarg kraftverk er 22 kV-linjen fornyet og kapasiteten er økt, videre er det bygd 530 meter linje og lagt 70 meter kabel som forsyner en nettstasjon.

I forbindelse med Brokke Sør er det ved Fjellskarå lagt 1 320 meter jordkabel og bygget 950 meter linje som forsyner en nettstasjon. Ved Lisle Myklevatn er det bygget 1 900 meter linje og lagt 150 meter kabel som forsyner en nettstasjon.

Styrker strømforsyningenSkarg kraftverk skal knyttes til både regionalnettet og distribusjonsnettet, og når produksjonen kommer i gang styrkes strømforsyningen i Setesdal.

Utbyggingsprosjektet vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9 000 boliger.

Publisert 19.09.2013