Velkommen til Agder Energi Nett.

Anleggskraft til Brokke Nord/Sør

Agder Energi Nett har bygd nettanlegg som sikrer anleggskraft til det store kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk øverst i Setesdal.
Ved Skarg kraftverk har nettselskapet fornyet 22 kV-linjen og økt kapasiteten i nettet

Dette er det største vannkraftprosjektet på Sørlandet siden 1995, og omfatter bygging av en ny dam, et nytt kraftverk og flere tunneler nord og sør i Bykle og Valle kommuner.

I tillegg til å bygge nettanlegg for anleggskraft, har Agder Energi Nett også oppgradert linjenettet som forsyner distribusjonsnettet i området.

Flere stederAgder Energi Nett har bygd anlegg i tilknytning til både Brokke Nord, som omfatter tunnel fra Bjørnarå til Dam Sarvsfoss, Brokke Sør som er bygging av tunnel for å få mer vann til Brokke kraftverk, samt det nye Skarg kraftverk som bygges ved Botsvann.

I Brokke Nord er det ved Sarv og Bjorbekken bygget ca. 750 meter høyspentkabel som forsyner tre nettstasjoner. I Bjørnarådalen er det lagt 2 150 meter høyspentkabel som forsyner en nettstasjon.

Ved Skarg kraftverk er 22 kV-linjen fornyet og kapasiteten er økt, videre er det bygd 530 meter linje og lagt 70 meter kabel som forsyner en nettstasjon.

I forbindelse med Brokke Sør er det ved Fjellskarå lagt 1 320 meter jordkabel og bygget 950 meter linje som forsyner en nettstasjon. Ved Lisle Myklevatn er det bygget 1 900 meter linje og lagt 150 meter kabel som forsyner en nettstasjon.

Styrker strømforsyningenSkarg kraftverk skal knyttes til både regionalnettet og distribusjonsnettet, og når produksjonen kommer i gang styrkes strømforsyningen i Setesdal.

Utbyggingsprosjektet vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9 000 boliger.

Publisert 19.09.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her