Velkommen til Agder Energi Nett.

Arbeid under spenning

Agder Energi Nett har som mål at 70 prosent av alle vedlikeholdsoppgaver og til-/frakoblinger skal gjøres mens nettanlegget er spenningspåsatt.
Arbeid under spenning.

- Arbeid under spenning (AUS) blir benyttet med ulike metoder for distribusjons-, regional og sentralnett. Det er spesielt innen ombygging og vedlikeholdsjobber metodene anvendes. Fordelen er at kundene ikke blir utkoblet og nettvirksomheten ikke blir straffet med utkoblingsgebyr, sier Terje Taraldsen, avdelingsleder/teknisk sjef i seksjon Nettdrift i Agder Energi Nett.
 
I mange land satses det stort på AUS selv om de ikke har noen utkoblingsgebyrordning, eller KILE-ordning, som Norge har.
(KILE = Kompensasjon for ikke levert energi. Se nve.no for mer informasjon ).
 
- Dette kommer nok av at de ser alle fordelene denne metoden har selv uten de sterke økonomiske signalene som KILE -ordningen gir. Agder Energi Nett har som mål å ha bruk av AUS til 70 prosent av alle vedlikeholdsoppgaver og til-/frakoblinger, sier Taraldsen.
 
Han legger til at kundenes forventninger til leveringspålitelighet, samt kostnader ved avbrudd, peker klart i retning av at det i fremtiden vil bli enda mer fokus på AUS. 
  
Fordelene med AUS:
• Økt kompetanse og bedre bevissthet til sikkerhet
• Reduserte KILE kostnader
• Bedret omdømme
• Enklere rekruttering
• Unngå utkobling av kunder
• Muliggjør arbeid på linjer/komponenter som er vanskelig å få utkobling på
• Bedre mannskapets effektivitet
• Redusere antall personer som trengs til en jobb
• Unngå ustabilitet i nettet gjennom koplingstransienter, redundans, m.m.

Publisert 07.05.2014