Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbruddene på Agder

Midt på dagen fredag er ca. 2 000 kunder uten strøm i Agderfylkene. Det er i hovedsak trær som har falt på linjene som har forårsaket strømbruddene.
Knekte trær og stolper er ryddemannskapenes største utfordring. Bildet er fra Vegårshei i morgentimene fredag.

Feilsøking og feilretting pågår for fullt, noen steder er det både trær og stolper som har gått over ende.

- Vi skal benytte oss av helikoptre for å få oversikten over de skadene som uværet har påført strømnettet vårt. I tillegg har vi fortsatt store mannskaper ute som rydder og retter opp feil i nettet, forklarer kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Agder Energi.

Folk som observerer eks trær som har falt på linjer, linjer som har falt i bakken bes om å melde fra til kundetelefonen vår 07272. Ikke berør ledninger eller forsøk å fjerne trær, det kan medføre livsfare.

 

Publisert 05.12.2013